Vinderen af Arbejdsmiljøprisen i psykisk arbejdsmiljø er en bygge- og anlægsvirksomhed

Den 24. november kårede Arbejdsmiljørådet vinderen af Arbejdsmiljøprisen i kategorien psykisk arbejdsmiljø. Det blev entreprenørvirksomheden B. Nygaard Sørensen A/S, der vandt for at have skabt både medarbejdertrivsel og højere kvalitet i opgaveløsningen ved at give medarbejderne forståelse for hinandens opgaver.

B. Nygaard Sørensen A/S har ikke alene sat særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø – de har tilmed gjort det i bygge- og anlægsbranchen, hvor det bestemt ikke altid er normen.

Dommerkomiteens begrundelse for at kåre B. Nygaard Sørensen A/S som vinder var bl.a., at

Virksomheden har taget hånd om det psykiske arbejdsmiljø på en måde, hvor det gode samarbejde om kerneopgaven har været omdrejningspunktet. Det har givet rolleafklaring, færre fejl og bedre løsning af kerneopgaven. Medarbejderne oplever en højere grad af fællesskab

Det hele startede med et foredrag

Baggrunden for overhovedet at styrke det psykiske arbejdsmiljø udsprang af et foredrag for medarbejderne på en personaledag, hvor ALECTIA talte om at udvikle fremfor at finde fejl. Det inspirerede medarbejdere til at gå til direktør Mikkel Baastrup for at få midler til et projekt øremærket det psykiske arbejdsmiljø. Noget, han kun skulle overveje ganske kort, før han sagde ja.

Projektet blev derfor søsat med ALECTIA som rådgiver og de næste skridt indbefattede interviews med 30 medarbejdere. Det synliggjorde et psykisk arbejdsmiljø, der overordnet var ok. Men samtidig blev årsagen til stres og frustrationer tydelig: En forholdsvis lille forståelse for hinandens funktioner og et manglende fokus på den fælles kerneopgave.

Metoden ”relationel koordinering” åbnende øjnene
Der blev derfor taget hul på at kortlægge samarbejdsrelationer i forhold til netop kerneopgaven. Og det viste et komplekst billede af relationer på kryds og tværs i virksomheden. Fem særligt vigtige relationer blev valgt ud, fx forholdet mellem byggepladser og tilbudsafdelingen, og med relationskompas, erfa-grupper og workshops fandt man frem til, hvad der skal til for at opnå et bedre samarbejde.

I dag viser en evaluering, at projektet har været en stor succes. Der er avlet konkrete initiativer og handleplaner og nærmest skabt en ny kultur, hvor videndeling, feedback og samhørighed nu er en del af hverdagen.

Som entreprenørvirksomhed har vi jo i mange år haft fokus på sikkerhed og på at forebygge arbejdsulykker og nedslidning. Men vi har måske ikke haft så meget blik for betydningen af det psykiske arbejdsmiljø. Jeg er stolt over, at vi med det her projekt er lykkedes med at få mere trivsel og mindre stress blandt vores medarbejdere – og på en måde, som samtidig har gjort os bedre til at løse vores kerneopgave. For mig er det tydeligt, at den her indsats har været positiv hele vejen rundt, både for medarbejderne og for virksomhedens bundlinje

Få mere viden om Arbejdsmiljørådets arbejdsmiljøpris her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev