Whistleblowerordning – nyt lovkrav

Whistleblowerordning – nyt lovkrav

De fleste arbejdsmiljøproblematikker løses i hverdagen af ledelsen sammen med arbejdsmiljø- og MED-organisationen. Men der kan forekomme graverende forhold, som ikke kan løses eller er problematiske at tage fat i for den medarbejder, der oplever/overværer det. Det kan fx være grove seksuelle krænkelser eller anden grov chikane på arbejdspladsen.

I den forbindelse er det vigtigt at vide, at det pr. 17. december 2021 blev et lovkrav for mange virksomheder i Danmark at implementere en whistleblowerordning. Et krav, der bygger på implementering af et EU-direktiv, det såkaldte whistleblowerdirektiv. Alle private virksomheder med mere end 250 ansatte samt offentlige med mere end 50 ansatte skal implementere en sådan ordning.

Den 17. december 2023 bliver private virksomheder med ned til 50 ansatte også omfattet af ordningen.

Virksomhederne anbefales at lave en åben og inddragende proces i forbindelse med etableringen af whistleblowerordningen samt en konkret plan for, hvordan den implementeres. Der kan bl.a. benyttes en ekstern ordning, som Datatilsynet har oprettet.

Med ordningen er der taget hånd om medarbejderes mulighed for at kunne få håndteret, også voldsomme, arbejdsmiljøudfordringer uden risiko for repressalier for enkelte medarbejdere. Hvis man indberetter, vil man som udgangspunkt modtage en bekræftelse inden for 7 dage og få feedback efter senest 3 måneder.

Læs mere om reglerne om whistleblowerordningen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev