Instruktion og oplæring

Instruktion og oplæring

Instruktion og oplæring er en forudsætning for korrekt udførelse af arbejdet og en sikker adfærd. Det gælder både instruktion af nyansatte og andre medarbejdere ved ændringer i arbejdsopgaverne. Der stilles krav om instruktion og oplæring, fx ved håndtering af kemikalier, brug af maskiner, interne regler og procedurer på virksomheden mv. Derfor er det væsentligt, at den rigtige metode til instruktionen som fx kan være film, billeder, skemaer, dialog mv. anvendes til de forskellige typer af medarbejdere og medarbejdergrupper. Desuden skal instruktøren være en god kommunikator. Lær gennem forskellige cases om god instruktion og oplæring samt bliv præsenteret for en række værktøjer/metoder hertil.

Uddannelsen vil i overskrifter omhandle:

  • Krav til instruktion og oplæring
  • Formidlingsmetoder og værktøjer
  • Målgrupper
  • God kommunikation
  • Cases fra hverdagen

Målgruppe:
Arbejdsmiljøledere, medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og øvrige medarbejdere der har med instruktion og oplæring at gøre.

Dato og varighed:
Næste dato er ikke fastlagt pt. (2 timer, afholdes online)

Pris pr. person:
kr. 700,00 ekskl. moms