Konflikthåndtering

Når mennesker arbejder sammen, vil der fra tid til anden opstå uenigheder eller konflikter. Konflikter kan ikke undgås, men man kan undgå, at konflikter løber af sporet. Uløste og optrappede konflikter er psykisk belastende og går oftest ud over både trivsel og produktivitet. Denne uddannelse i konflikthåndtering klæder deltagerne på til at komme konflikterne i forkøbet, samt giver en forståelse for hvordan konflikter kan håndteres.

  • Konfliktforståelse
  • Konflikters udvikling
  • Forskellige typer af konflikter
  • Sprog, kommunikation, omgangstone, kultur og vaner
  • Mægling/mediering ved fastlåste konflikter

Uddannelsen giver en viden om konflikter og deres udvikling, samt redskaber til forebyggelse og håndtering af konflikter.