Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse, som e-learning

Joblife har erfarne konsulenter, der er godkendt til at undervise på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljøorganisationer i både private virksomheder og i offentlige virksomheder med MED-organisationer.

Arbejdsmiljøuddannelse - e-learning

Hvordan forløber e-learningsuddannelsen?

Uddannelsen afholdes med ½ dages opstartsseminar, og herefter har du 3-7 uger til at gennemføre resten af uddannelsens 4 moduler.

Til hvert modul får du:

  • En power point præsentation med speak, hvor underviseren gennemgår modulets emne
  • En eller flere materialer om modulets emne fx film, lovtekst eller inspirationsmateriale.

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Arbejdsmiljøuddannelsen er en lovpligtig uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, der er medlem af en arbejdsmiljøgruppe. Målet med uddannelsen er at give deltagerne viden om de opgaver de kommer til at stå overfor og redskaber til at løse dem.

Uddannelsens indhold - vi arbejder bl.a. med:

  • Arbejdsmiljøet set med virksomhedens øjne
  • Arbejdsmiljøgruppens opgaver
  • Arbejdsmiljølovens hovedområder og centrale begreber
  • Rettigheder, pligter og ansvar
  • Det forebyggende arbejdsmiljøarbejde
  • En praktisk arbejdsmiljøopgave hjemme på virksomheden

Hvor mange dage er der undervisning?

Uddannelsen afholdes med ½ dages opstartsseminar, og herefter har du 3-7 uger til at gennemføre resten af uddannelsens 4 moduler med udgangspunkt i den individuelle aktivitetsplan, som du har med hjem fra ½-dagsseminaret. Du skal regne med at bruge minimum 4 timer på at gennemføre hvert modul.

Hvor mange deltagere er der på opstartsseminaret?

Et hold består af max. 20 deltagere.

Hvad koster uddannelsen?

Uddannelsen koster kr. 3.650,00 ekskl. moms pr. deltager

JyllandOpstartsmøde (½ dag)
Kolding1. juni 2022
1. september 2022
17. november 2022
Aarhus15. november
SjællandOpstartsmøde (½ dag)
Allerød1. november

Har du tvivlsspørgsmål, så kontakt os på 88 19 18 00

Vi holder uddannelser som åbne uddannelser i enten egne lokaler eller på eksterne lokaliteter.

Vi holder også den lovpligtige uddannelse som virksomhedsuddannelser enten i vore lokaler, på eksterne lokaliteter eller på jeres virksomhed.