PCB og bly i bygninger

Kendskab til PCB og bly, sikkerhedsforanstaltning og beskyttelse ved renoveringer og nedrivning af bygninger

Ved renovering og nedrivning af bygninger kan man støde på PCB og bly, fx ved fuger, vinduer, maling og mørtel.

Der er særlige regler om arbejde med PCB og bly, så det er vigtigt at kende til disse regler samt til hvilken risiko, der er forbundet med disse stoffer, deres sundhedsfare, samt hvordan man beskytter sig imod dem.

På dette kursus får du en gennemgang af de regler og vejledninger, der har betydning i forbindelse med renoveringer eller nedrivninger.

Som håndværker vil du opnå viden om de risici, du udsættes for ved arbejdet med PCB og bly samt få viden om, hvordan du bedst beskytter dig mod PCB og bly. Som arbejdsleder vil du være i stand til at instruere medarbejdere i at håndtere PCB og bly, så instruktionspligten er overholdt.

Indhold:

  • Hvad er PCB og bly?
  • Hvad gør man, når man støder på disse stoffer?
  • Hvordan planlægger man arbejdet, når fx bygningens fuger eller vinduer indeholder PCB, og malede overflader indeholder bly i forbindelse med en større ombygning (gennemgang af en case)
  • Hvilke værnemidler skal anvendes?

Jeres udbytte:

  • Du får viden om PCB og blys miljø- og sundhedsskadelige effekter og hvordan du beskytter sig selv
  • Du får kendskab til planlægning af arbejde med farlige stoffer som PCB- og bly.
  • Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset

Varighed: fx. ½ – 1 dag
Der kan max. deltage 20 personer.