SUPP – Supplerende arbejdsmiljøuddannelsesdag

Supplerende arbejdsmiljøuddannelsesdag
Få pladser tilbage i Roskilde

Deltag trygt sammen med dine kolleger på uddannelsesdagen, som er tilpasset Corona-situationen.

Vores supplerende uddannelsesdag SUPP20 til arbejdsmiljøgrupperne tilpasset Corona-situationen, hvor det forventes i september at være tilladt med større forsamlinger, og dagen afholdes i forhold til retningslinjer vedr. COVID-19, så man trygt kan tilmelde sig.

Oplæg og workshops er opdateret, så de er højaktuelle i forhold til de nye forhold, som Coronakrisen har givet os med hjemmearbejdspladser, distanceledelse, onlinemøder samt stor kreativitet og innovation.

Uddannelsen har et stort udbud af workshop med høj faglighed og med stor faglig spredning, så det er muligt at blive klædt på indenfor mange fagområder. Tag derfor på uddannelse med dine kollegaer, og vælg selv om du vil høre om psykisk arbejdsmiljø, kemi, ergonomi, humor i arbejdsmiljøarbejdet eller andre spændene emner. Dagen retter sig både mod private samt offentlige virksomheder.

SUPP20 indeholder 2 plenumoplæg, 12 valgfrie workshops samt 2 gange funktionel hjernetræning.

I plenum sættes fokus på:

  • Psykologisk sikkerhed – vejen til nytænkning, læring og udvikling
  • Hvordan skaber du motivation, handling og udvikling hos mennesker?

Chefkonsulent Nis Kjær og Cand. Psyk. Aut. Marie Isolde Müller, begge Joblife, præsenterer psykologisk sikkerhed, mens Kenneth Agerholm fra konsulenthuset FLOK slutter dagen med at sætte spot på motivation og leverer det på festlig vis.

 

Læs mere om Psykologisk sikkerhed oplægget

Psykologisk sikkerhed er troen på, at man ikke vil blive straffet eller ydmyget for at tale om sine idéer, spørgsmål, bekymringer eller fejltrin. Den er afgørende for, om det kan være svært at spørge andre om hjælp eller melde fejl ind.
Er det svært at spørge efter hjælp? Bliver dine evner og kompetencer værdsat og udnyttet? Hvis du laver fejl, bliver de så brugt imod dig? Bliver nye forslag modtaget seriøst og udforskende, eller risikerer man på din virksomhed at blive udstillet og gjort til grin? Svaret på disse spørgsmål afhænger af den psykologiske sikkerhed.
Psykologisk sikkerhed rummer et stort potentiale for god trivsel, stor effektivitet samt en innovativ og lærende kultur.

Joblife er en af de konsulentvirksomheder i Danmark, der har mest erfaring med rådgivning i psykologisk sikkerhed. Du introduceres til teorien og forskningen bag begrebet – vi deler vores erfaringer og du vil høre om metoder, værktøjer og resultater.

Oplægget krydres med historier og anekdoter fra den ”virkelige verden”.

Joblife er med i et 2-årigt projekt sammen med 8 virksomheder om at skabe høj psykologisk sikkerhed samt udvikle metoder og værktøjer hertil. Projektet er støttet af VELLIV Foreningen.

Læs mere om "Hvordan skaber du motivation, handling og udvlkling hos mennesker" oplægget

Hvad motiverer os mennesker til at afprøve en ny ide eller nye handlinger? Hvad skal der til, for at vi af fri vilje involverer os entusiastisk i noget nyt?
Måske har du prøvet at styre et møde, hvor energien var helt under gulvbrædderne og tænkt, hvad du skulle have gjort anderledes. Lær hvordan du kan skabe energi, motivation og handlekraft. Det ved vi en masse om fra forskning og mange års erfaring i felten. Tag principperne med i bagagen, lær nogle enkle tips, og prøv nogle af dem af på dagen. Så får du også mest mulig ud af den viden, som du har fået på denne konference.

Kenneth Agerholm. Partner i konsulenthuset FLOK. Han hjælper organisationer med at lykkes med besværlige forandringsprocesser. Han underviser arbejdsmiljøprofessionelle i at skabe bedre resultater med redskaber som facilitering og adfærdsdesign. Kenneth er også professionel jazzmusiker, som rejser verden rundt og spiller koncerter. Så forvent lidt improvisation.

Du kan vælge mellem 12 workshops

Formiddag:

Workshop 1.1: Personprofilens betydning i samarbejdet og kommunikationen med kolleger

Af og til bliver vi misforstået, når vi ytrer vores mening eller forklarer en opgave for en kollega, og i værste fald kan der opstå en konflikt, hvor vi slet ikke forstår hinanden.

Ved at være bevidst om at vi er forskellige og har forskellige personprofiler, kan vi styrke både kommunikationen og samarbejdet samt udnytte forskellighederne værdifuldt. Kendskab til hinandens personprofil kan være et middel til at opnå en mere åben og ligeværdig dialog, der danner grundlag for en højere arbejdsglæde.
Lær om forskellige personprofiler og om, hvordan den bedste kommunikation mellem profilerne opnås. Desuden vil vi tage et kig på egen profil, og deltagerne vil få en bedre forståelse for egen
og kollegaers kommunikation og adfærd.

Workshop 1.2: Dit ansvar i arbejdsmiljøarbejdet og din rolle som leder (Kun for ledere)

Du ved jo godt, hvad dit arbejdsmiljøansvar som leder er …. – eller gør du nu også det? Flere ledere står af og til lidt usikre overfor deres ansvar og rolle i virksomhedens arbejdsmiljøindsats – hvad er deres ansvar, og hvordan kan de være den gode rollemodel?

I det daglige lederjob måles der oftest på kerneopgaverne og økonomien i afdelingen og ledernes indsats, for at være medvirkende til at skabe et godt arbejdsmiljø, tages for givet.
På workshoppen vil vi se på lovgivningen og i høj grad på lederens rolle – hvordan lederen kan arbejde med sin rolle i arbejdsmiljøindsatsen, og hvordan arbejdsmiljøindsatsen integreres i den daglige ledelse.
Der vil være plads til, at I som ledere kan sparre med hinanden og bruge egne erfaringer.

Workshop 1.3: Din rolle som arbejdsmiljørepræsentant (Kun for arbejdsmiljørepræsentanter)

Oplever du uklarhed om, hvad der forventes af dig som arbejdsmiljørepræsentant? Oplever du, at du kan have svært ved at håndtere de dilemmaer, du af og til står i? Så er denne workshop noget for dig.
Vi vil behandle din rolle og dine arbejdsmiljøopgaver som arbejdsmiljørepræsentant, både i forhold til kollegaerne og til lederen, og hvad du kan gøre, hvis enten ledere eller kollegaer ikke bakker op om arbejdsmiljøarbejdet.

Vi vil arbejde med, hvordan man bliver en god rollemodel og med motivation – hvad motiverer dig, og hvordan kan du være med til at motivere andre?
Der vil være plads til, at I som arbejdsmiljørepræsentanter kan sparre med hinanden og bruge egne erfaringer.

Workshop 1.4: Forebyggelse og håndtering af konflikter – hvordan gør man det?

Mange medarbejdere oplever konflikter med kunder, borgere eller kollegaer, men har ikke altid kompetencerne til at kunne forebygge konflikterne eller håndtere en aktuel konflikt. Dette risikerer at påvirke medarbejdernes arbejdsglæde og effektiviteten på virksomheden negativt.

På workshoppen vil vi arbejde med, hvad en konflikt er, hvorfor den opstår, og hvordan den kan udvikle sig. Vi vil arbejde med værktøjer til at forebygge en konflikt og til at nedtrappe en konflikt, hvis den alligevel opstår.

I workshoppen vil indgå erfaringer fra projektet ”Konflikthåndtering og psykisk beredskab på forsyningerne”, hvor 5 virksomheder har arbejdet med konflikthåndtering. Projektet gennemføres i
2019/2020 med støtte fra Velliv Foreningen.

Workshop 1.5: Ergonomisk screening og god arbejdsteknik

Spot ergonomiske udfordringer og konverter det til god arbejdsindretning og arbejdsteknik. I alle typer af virksomheder findes mere eller mindre synlige ergonomiske udfordringer. Det er
ofte de fysisk mest udfordrede medarbejdere der, med rette, får fokus og hjælpemidler – måske en tendens til symptombehandling?
Lær om metoder til, hvordan du i hverdagen screener for de ergonomiske udfordringer og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger – både synlige og mindre synlige, og bidrag i den forbindelse
med dine egne erfaringer.

Diskutér arbejdsteknik og afprøv i praksis, hvordan man kommer i mål med at forbedre teknikken uden hverdagen ”vælter”…

Workshop 1.6: De særlige APV’er – hvordan laver man dem?

På denne workshop arbejder vi, ud over den almindelige APV, specielt med de særlige APV’er, som bl.a. kan være biologisk, ATEX, gravide/ammende eller kemisk APV (kemisk risikovurdering).

Deltagerne vil lære om forskellige metoder, der egner sig til de enkelte arbejdsmiljøområder – og også se på, hvordan man kan samle sit APV-arbejde, så det giver god mening og sammenhæng.
Deltagerne får værktøjer til at gå i gang med arbejdet på egen virksomhed eller viden om, hvor der kræves specialistviden. Deltagerne får mulighed for at bidrage med egne erfaringer om, hvordan der arbejdes med de forskellige former for APV’er.

Eftermiddag:

Workshop 2.1: Kan stress reduceres ved at ændre på virksomhedens målepunkter?

Mange virksomheder har fastsat præstationsmål – nogle endda som individuelle mål – de såkaldte KPI’er, Key Performance Indicators, men de kan være med til at presse medarbejdere uhensigtsmæssigt.
Der er fortsat medarbejdere, der rammes af stress, og vi har ikke knækket koden mht. at forebygge dette. Kan farvel til KPI’er være
et farvel til stress?

Der er erfaringer med, at sættes der adfærdsmål i stedet for præstationsmål – de såkaldte KBI’er Key Behavioral Indicators – så opleves et lavere stressniveau og en højere grad af arbejdsglæde.
Lær om, hvordan der kan arbejdes SMART med KBI’er og vær med i en dialog om, hvilken adfærd der kan måles på.

Workshop 2.2: Flere nationaliteter på arbejdspladsen – hvad gør det ved kulturen?

I vores multietniske samfund er der ofte forskellige nationaliteter på arbejdspladserne – uanset hvilken branche eller niveau man arbejder på.

Det påvirker vores kultur, og vi kan få rokket ved vores danske arbejdskultur, så den både kan blive udviklet og udfordret.
Hvordan sikrer vi, at vi udnytter det potentiale, der ligger i at være et arbejdsfællesskab med forskellige nationaliteter og kulturer, og hvad er forudsætningerne for at lykkes?

Udover kulturforskelle kan der være både sproglige og ”humor”-barrierer, som vi også skal agere i. Kom og hør om, hvordan kultur med forskellige nationaliteter påvirker os. Lær om, hvordan vi kan
arbejde med og opnå en fælles kultur på arbejdspladsen.

Workshop 2.3: Humor i arbejdsmiljøarbejdet – hvordan?

Skal vi hyle af grin alle ugens dage, når vi arbejder med at forbedre det gode arbejdsliv – eller kan lidt mindre gøre det?

Det er nok ikke sandsynligt, at vi vil hyle af grin hele tiden, men det giver energi, hvis der er et glimt i øjet, når vi taler om arbejdsmiljø – så glider det oftest lidt lettere ned.

På workshoppen vil vi høre om, hvordan humor kan anvendes, så det balancerer seriøsiteten og det humoristiske. Vi vil dele de gode erfaringer for bevidst at bruge humor i arbejdsmiljøindsatsen.
Deltagerne vil få ideer og værktøjer med hjem til brug på egen virksomhed.

Workshop 2.4: Kemisk Risikovurdering – hvordan gøres det smart?

Fokus på kemisk risikovurdering og instruktion/oplæring efter bortfald af krav om arbejdspladsbrugsanvisninger, giver nye muligheder for at
brugerne får en øget viden om de kemikalier eller rengøringsmidler, de arbejder med. Men det kan også give både en øget arbejdsbyrde og usikkerhed om, hvordan reglerne overholdes.

Derfor skal arbejdet gøres smart, så der både opnås en bedre og helt sikker håndtering af produkterne samtidig med, at kontorarbejdet bliver effektivt.

Lær om, hvordan den kemiske risikovurdering kan bruges som et aktivt redskab, hvor fokus flyttes fra de enkelte kemikalier til de arbejdsopgaver og processer, hvor kemikalierne indgår.

Der tages afsæt i eksempler fra ”den virkelige verden” og erfaringer fra egen virksomhed kan blive inddraget.

Workshop 2.5: Instruktion og oplæring - lær det fra starten

Instruktion og oplæring er en forudsætning for korrekt udførelse af arbejdet og en sikker adfærd. Det gælder både instruktion af nyansatte og andre medarbejdere ved ændringer i arbejdsopgaverne.

Der stilles krav om instruktion og oplæring, fx i håndtering af kemikalier, brug af maskiner, interne regler og procedurer på virksomheden mv. Derfor er det væsentligt, at den rigtige metode til
instruktionen som fx kan være film, billeder, skemaer, dialog mv. anvendes til de forskellige typer af medarbejdere og medarbejdergrupper.

Desuden skal instruktøren være en god kommunikator. Lær gennem forskellige cases om god instruktion og oplæring samt bliv præsenteret for en række værktøjer/metoder hertil.

Workshop 2.6: Fremtidens kontorarbejdsplads – hvordan ser den ud?

Sidder vi på traditionelle kontorer om 5 år? Hvilke krav stiller forskellige generationer til arbejdsformer og indretning i fremtiden? Hvordan indretter vi ”Den aldersløse arbejdsplads”?

Fysisk trivsel er ikke nok, vi vil have mental trivsel og sundhed integreret på arbejdspladsen. Vi skal kunne fordybe os og kunne samarbejde, men vi skal også indrette kontorerne til høj effektivitet og samtidig kunne skabe rum for kreativitet. Kan vi det?

Lær om fremtidige ønsker og behov for aktivitetsbaseret indretning samtidig med, at vi (forsøger) at overholde kravene fra lovgivningen. På workshoppen bliver deltagerne involveret i dialogen med egne erfaringer.

Tid og sted

SUPP20 tilbydes på 4 datoer i 3 byer:

8.   september 2020 – Vingsted Konferencecenter (udsolgt)
15. september 2020 – Comwell Rebild Bakker
24. september 2020 – Roskilde Kongrescenter
29. september 2020 – Roskilde Kongrescenter

Tvilum valgte SUPP19 som Kick Off til den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse SUPP19 blev afholdt d. 3. og 10. september i Roskilde og Vingsted med mere end 600 deltagere.
Læs om de 2 uddannelsesdage, hvor bl.a. Møbelfabrikken Tvilum deltog.