SUPP – Supplerende arbejdsmiljøuddannelsesdag

Afholdes nu som online d. 30. november

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Vores supplerende uddannelsesdag SUPP20 til arbejdsmiljøgrupperne er pga. Corona-situationen, hvor det ikke mere er muligt at afholde konferencer med workshops, konverteret til en online-uddannelse. Det betyder, at det stadig er muligt at få supplerende uddannelse, som arbejdsmiljøgrupperne skal tilbydes årligt. Dagen retter sig både mod private samt offentlige virksomheder.

Den konverterede SUPP20 online uddannelsesdag bygger på elementer fra den oprindelige uddannelsesdag. Uddannelsen har nu 4 seancer, hvoraf de 3 var i vores oprindelige SUPP20-program, mens vi benytter lejligheden til at krydre med en seance om et højaktuelt emne ‘Seksuelle krænkelser’.

Underviserne er erfarne arbejdsmiljørådgivere med praktisk erfaring fra hverdagen.

Seance 1: Psykologisk sikkerhed
Seance 2: Forebyggelse og håndtering af konflikter
Seance 3: Instruktion og oplæring
Seance 4: Seksuelle krænkelser

Hør om psykologisk sikkerhed her:

Seance 1: Psykologisk sikkerhed

Psykologisk sikkerhed er troen på, at man ikke vil blive straffet eller ydmyget for at tale om sine idéer, spørgsmål, bekymringer eller fejltrin. Den er afgørende for, om det kan være svært at spørge andre om hjælp eller melde fejl ind.

Er det svært at spørge efter hjælp? Bliver dine evner og kompetencer værdsat og udnyttet? Hvis du laver fejl, bliver de så brugt imod dig? Bliver nye forslag modtaget seriøst og udforskende, eller risikerer man på din virksomhed at blive udstillet og gjort til grin? Svaret på disse spørgsmål afhænger af den psykologiske sikkerhed.

Psykologisk sikkerhed rummer et stort potentiale for god trivsel, stor effektivitet samt en innovativ og lærende kultur.

Joblife er en af de konsulentvirksomheder i Danmark, der har mest erfaring med rådgivning i psykologisk sikkerhed. Du introduceres til teorien og forskningen bag begrebet – vi deler vores erfaringer og du vil høre om metoder, værktøjer og resultater.

Oplægget krydres med historier og anekdoter fra den ”virkelige verden”.

Joblife er med i et 2-årigt projekt sammen med 8 virksomheder om at skabe høj psykologisk sikkerhed samt udvikle metoder og værktøjer hertil. Projektet er støttet af VELLIV Foreningen.

Psykologisk sikkerhed – også vigtigt under Coronakrisen
Coronakrisen har udfordret vores måder at arbejde på, fx med mere hjemmearbejde, online møder og distanceledelse, men har også sat skub i kreativiteten. Hvor godt det er lykkedes afhænger i høj grad af den psykologiske sikkerhed. Aktuelt fra Coronakrisen indgår i oplægget.

Seance 2: Forebyggelse og håndtering af konflikter

Mange medarbejdere oplever konflikter med kunder, borgere eller kollegaer, men har ikke altid kompetencerne til at kunne forebygge konflikterne eller håndtere en aktuel konflikt. Dette risikerer at påvirke medarbejdernes arbejdsglæde og effektiviteten på virksomheden negativt.

På workshoppen vil vi arbejde med, hvad en konflikt er, hvorfor den opstår, og hvordan den kan udvikle sig. Vi vil arbejde med værktøjer til at forebygge en konflikt og til at nedtrappe en konflikt, hvis den alligevel opstår.

I workshoppen vil indgå erfaringer fra projektet ”Konflikthåndtering og psykisk beredskab på forsyningerne”, hvor 5 virksomheder har arbejdet med konflikthåndtering. Projektet gennemføres i 2019/2020 med støtte fra Velliv Foreningen.

Seance 3: Instruktion og oplæring

Instruktion og oplæring er en forudsætning for korrekt udførelse af arbejdet og en sikker adfærd. Det gælder både instruktion af nyansatte og andre medarbejdere ved ændringer i arbejdsopgaverne. Der stilles krav om instruktion og oplæring, fx i håndtering af kemikalier, brug af maskiner, interne regler og procedurer på virksomheden mv. Derfor er det væsentligt, at den rigtige metode til instruktionen som fx kan være film, billeder, skemaer, dialog mv. anvendes til de forskellige typer af medarbejdere og medarbejdergrupper. Desuden skal instruktøren være en god kommunikator.

Lær gennem forskellige cases om god instruktion og oplæring samt bliv præsenteret for en række værktøjer/metoder hertil.

Seance 4: Seksuelle krænkelser

Arbejdspladsen har ansvaret for, at ansatte ikke oplever seksuelt krænkende handlinger. Det kan være noget af en mundfuld at finde ud af, hvordan man taget fat på dette vigtige, men også komplekse arbejde med at fremme en krænkelsesfri arbejdspladskultur. Der sættes fokus på at komme godt i gang både med at håndtere konkrete seksuelle krænkelser og med forebyggelsen af dem, og man får konkrete værktøjer til processen. Få styr på begreberne i debatten om sexisme og uønsket seksuel opmærksomhed og få styr på, hvordan man systematisk og trin-for-trin forebygger og håndterer seksuelle krænkelser.

Få også styr på, hvordan man kortlægger omfanget af seksuelle krænkelser på arbejdspladsen, og på hvordan man involverer medarbejderne og ændrer kulturen på arbejdspladsen.

Tid og sted

Udbydes online d. 30. november 2020 kl.9.00-15.15