SUPP – Supplerende arbejdsmiljøuddannelsesdag

Årligt afholder vi en uddannelsesdag SUPP, som er opbygget af plenum-foredrag og forskellige valgfrie moduler, så de enkelte deltagere selv kan sammensætte deres uddannelse. Virksomheder kan derved få arbejdsmiljøgrupperne på samme uddannelsesdag, som skaber sammenhæng og fællesskab, men alligevel opnå, at deltagerne får forskellig faglige kompetencer med fra uddannelsen.  Tag afsæt i jeres årsplan og kompetenceplan, når der vælges moduler.

SUPP er vores årligt tilbagevendende tilbud til private og offentlige virksomheders arbejdsmiljøorganisationer/ MED-organisationer, hvor vores erfarne konsulenter er undervisere, og vi supplerer efter behov med eksterne spændende oplægsholdere.

SUPP21 afholdt 4 gange

Supplerende uddannelse med valgfrie workshops til arbejdsmiljøgrupperne.

Traditionen tro afholdt vi i 2021 vores konferencelignende uddannelsesdage for arbejdsmiljøgrupper med valgfrie workshops med stor faglig spredning, så der er noget for enhver, vor man kunne deltage sammen med sine kolleger, men alligevel få forskellig ny faglig viden.

SUPP 21 havde 2 plenumoplæg – ”Kunsten at bære kulturen” og ”Samarbejde – hver for sig!” – samt 12 faglige workshops med aktuelle emner indenfor ulykker, psykisk arbejdsmiljø, kemi, sundhed, ergonomi m.v. samt metoder og systematik.

Man kunne vælge mellem 12 workshops

Formiddag

Workshop 1.1 Psykologisk sikkerhed – hvordan arbejder man med det i praksis?

Psykologisk sikkerhed er troen på, at man ikke vil blive straffet eller ydmyget for at tale om sine idéer, spørgsmål, bekymringer eller fejltrin. Den er afgørende for, om det kan være svært at spørge andre om hjælp eller melde fejl ind.

Er det svært at spørge om hjælp? Bliver dine evner og kompetencer værdsat og udnyttet? Hvis du laver fejl, bliver de så brugt imod dig? Bliver nye forslag modtaget seriøst, eller risikerer man på din virksomhed at blive udstillet og gjort til grin? Svaret på disse spørgsmål afhænger af den psykologiske sikkerhed.

Lær om, hvordan psykologisk sikkerhed rummer et stort potentiale for god trivsel, stor effektivitet samt en innovativ og lærende kultur. Og lær om, hvordan man i praksis arbejder med at skabe en høj psykologisk sikkerhed på arbejdspladserne.

Joblife er med i et 2-årigt projekt sammen med 8 virksomheder om at skabe høj psykologisk sikkerhed samt udvikle metoder og værktøjer. Projektet er støttet af Velliv Foreningen.

Workshop 1.2 Forebyggelse og håndtering af stress – fokus på lederne (Kun for ledere)

”Jeg synes, det er svært at sige fra overfor min leder, fordi hun er selv meget presset og virker stresset”. Stress er desværre fortsat et stigende problem på de danske arbejdspladser, og desværre er ledere ikke forskånet for det – tværtimod. Mange ledere oplever et stort pres, hvilket kan være med til at give og forstærke mere stress ned blandt medarbejderne.

Workshoppen vil tage fat på stress hos ledere, og hvordan de kan være rollemodeller og passe på sig selv og deres kolleger og dermed også forebygge og håndtere stress i organisationen og blandt medarbejderne.

På workshoppen vil vi se på, hvorfor lederen er ekstra udsat, og hvorfor stressede ledere giver stressede medarbejdere. Desuden vil vi præsentere redskaber til at passe på sig selv – og dermed også medarbejderen.

Workshop 1.3 APV – hele processen, og hvilke metoder skal vi vælge?

Få ny inspiration til jeres kommende APV, og få sat fokus på hele forløbet. Det er ikke kun vigtigt at vælge den rigtige kortlægningsmetode, som der er utallige modeller på, men også vigtigt at have fokus på alle 5 faser i hele APV-processen: Forarbejdet, kortlægningen, planlægningen og gennemførelsen af handlinger samt evalueringen.

På workshoppen gennemgås de 5 faser med henblik på, hvordan man tilpasser processen til sin virksomhed, hvordan man involverer sine medarbejdere, og hvordan man kommunikerer gennem hele forløbet. Undervejs behandles også de krav, der er til APV, og hvilke formål der er med at lave en APV. Forskellige APV-metoder vil blive gennemgået med en drøftelse blandt deltagerne om fordele og ulemper ved de forskellige metoder.

Workshop 1.4 Ulykkesanalyser – der virker

En god ulykkesanalyse kan bidrage markant til fremtidig forebyggelse af ulykker. Der er flere metoder til at undersøge og analysere ulykker og tilløb til ulykker og hændelser – fx fiskeben, 5 x hvorfor (poster-metode) og A3. Fælles for dem er, at det kræver træning, ellers vil man ofte kun finde de umiddelbare årsager og måske ét forebyggende tiltag. Men alle ulykker sker på grund af flere årsager og årsagssammenhænge. En god undersøgelse og analyse, hvor mange medvirkende årsager og årsagssammenhænge afdækkes, giver mulighed for iværksættelse af flere handlingspunkter – og dermed kan vi forebygge mere gennemgribende.

Workshoppen vil omhandle forudsætninger for en god undersøgelse og analyse, interview-teknik og forskellige metoder til analyse af ulykker. Der præsenteres eksempler på undersøgelse og analyse af forskellige ulykker, ligesom der vil være praktisk øvelse i at anvende metoderne.

Workshop 1.5 Hjemmearbejdspladsen – indretning, tips og tricks

Flere og flere arbejder helt eller delvist hjemmefra og flere og flere oplever at få fysiske gener på grund af en dårligt indrettet hjemmearbejdsplads. Men hvordan indretter man sin hjemmearbejdsplads mest optimalt?

Workshoppen sætter fokus på ergonomi og indretning af hjemmearbejdspladsen, hvor du vil blive klædt på til at kunne indrette dine kollegers og egen hjemmearbejdsplads ergonomisk korrekt gennem tips og tricks.

Hør om reglerne, der gælder for hjemmearbejdspladser, og lær om indretning af bord, stol, skærm, tastatur, mus m.v. samt gode arbejdsstillinger. Der vil også være fokus på gener af stillesiddende arbejde, aktive pauser og forebyggende øvelser og arbejdsrutiner. Afslutningsvis vil der være fokus på organisering af arbejdsdagen mht. social kontakt og kontakt til ledelsen.

Workshop 1.6 Værnemidler - alt som er værd at vide!

Personlige værnemidler, som beskyttelseshandsker, sikkerhedsbriller, åndedrætsværn, sikkerhedssko, høreværn, hjelme og særligt arbejdstøj, er laveste forebyggelsesniveau, men nødvendige at anvende i mange arbejdssituationer.

Men har arbejdsmiljøorganisationen styr på alt vedr. værnemidler? Hvad er reglerne egentlig for værnemidlerne? Hvilket ansvar har arbejdsgiveren, og hvilket ansvar har medarbejderne? Hvad betyder det, der står i brugsanvisningerne? Hvad skal man undersøge, før man vælger værnemidler, og hvordan skal de bruges og opbevares? Dette sætter vi fokus på i denne workshop, hvor der også vil være et stort udvalg af værnemidler fra forskellige leverandører til stede, og det vil være muligt at afprøve dem.

Eftermidag

Workshop 2.1 Arbejdsglæde – ja tak

Hvilken arbejdsmiljøopgave er den allersjoveste? Den mest meningsfulde? Som arbejdsmiljørepræsentant eller leder i arbejdsmiljøgruppen spiller du en stor rolle i at skabe arbejdsglæde for dine kolleger og medarbejdere. Trivsel, overskud og arbejdsglæde er essentielt for effektive medarbejdere.

På workshoppen vil vi arbejde med forskellige redskaber og perspektiver på arbejdsglæde, sammenhæng mellem arbejdsglæde og sygefravær/ulykker m.v., samt hvordan man kan arbejde med det i fællesskab. Der ses på, hvad arbejdsmiljøgruppens rolle er samt på, hvordan arbejdsmiljøorganisationen kan flette arbejdsglæde og dermed motivation ind i hverdagen for medarbejderne og sig selv.

Workshop 2.2 Uønsket seksuel opmærksomhed – krænkende adfærd

Arbejdspladsen har ansvaret for, at ansatte ikke oplever seksuelt krænkende handlinger. Det kan være svært at finde ud af, hvordan man taget fat på dette vigtige, men også komplekse arbejde med at fremme en krænkelsesfri arbejdspladskultur. Seksuel chikane kan forebygges/håndteres ved at behandle alle parter på ansvarlig vis.

På workshoppen sættes fokus på, hvordan arbejdspladsen konkret kan strukturere arbejdet, så der skabes rammer der forebygger og håndterer krænkende handlinger, og man får konkrete værktøjer til processen. Der lægges vægt på det lokale arbejde, psykologisk sikkerhed, ledelsesmæssig opbakning og medarbejderinvolvering.

Lær også om begreberne omkring seksuelle krænkelser, kortlægning af omfanget af seksuelle krænkelser, hvordan man involverer medarbejderne, samt hvordan man ændrer kulturen på
arbejdspladsen.

Workshop 2.3 Din rolle som arbejdsmiljørepræsentant (Kun for arbejdsmiljørepræsentanter)

Oplever du uklarhed om, hvad der forventes af dig som arbejdsmiljørepræsentant? Oplever du, at du kan have svært ved at håndtere de dilemmaer, du af og til står i?

Så er denne workshop noget for dig. Vi vil behandle din rolle og dine arbejdsmiljøopgaver som arbejdsmiljørepræsentant, både i forhold til kollegerne og til lederen. Og vi vil arbejde med, hvad du kan gøre, hvis enten ledere eller kolleger ikke bakker op om arbejdsmiljøarbejdet, og vi sætter fokus på, hvordan man bliver en god rollemodel.

Vi fokuserer også på motivation – hvad motiverer dig, og hvordan kan du være med til at motivere andre.
Der vil på workshoppen være plads til, at I som arbejdsmiljørepræsentanter kan sparre med hinanden og bruge egne erfaringer

Workshop 2.4 Formidlingsmetoder der virker!

At formidle budskaber kan være afgørende for, om man lykkes med en indsats eller lign. Men hvordan formidler man arbejdsmiljø på den bedste måde – mundtlig information, infotavler, plakater, podcast, video m.m.?

Det gælder om at vælge gode formidlingsmetoder til det konkrete emne, der skal kommunikeres om. På workshoppen gennemgås forskellige metoder til at formidle eller præsentere noget stof på.

Det er vigtigt at have fokus på, hvem målgruppen er, hvem der skal formidle stoffet, og hvornår og hvordan det skal foregå. Der fremhæves fordele og ulemper ved disse metoder.

Workshop 2.5 Sæt fokus på KRAMSS - kost, rygning, alkohol, motion, stress og søvn

Sundhedsstyrelsens velkendte helbredsfaktorer har været aktuelle i mange år. I en pakket hverdag kan det være en udfordring at komme rundt om hver af de enkelte helbredsfaktorer, når vi bruger meget af vores tid på jobbet.

Samtidig er jobbet et godt sted at begynde og udnytte fællesskabet til at holde fokus på disse områder og få effektueret helbredsfaktorerne i løbet af arbejdsdagen. Både som person, kollega og arbejdsplads kan man forbedre fysisk og mentalt overskud ved at prioritere disse helbredsfaktorer i løbet af arbejdsdagen. Kom og få inspiration til området og til en realistisk strategi for arbejdsdagen, som I kan omsætte til handling.

Vi krydrer workshoppen med konkrete erfaringer indenfor de 6 områder.

Workshop 2.6 Sådan får du nemmere styr på kemien – metoder og værktøjer

Har I mange kemikalier på jeres virksomhed? Eller synes I, at det godt nok kan være svært at finde ud af de mange regler om kemiske stoffer? På denne workshop sætter vi fokus på, hvordan I på en let og hurtig måde kan få styr på, hvordan I arbejdsmiljømæssigt kan arbejde med kemien i hverdagen.

Lær om metoder og værktøjer, der kan bruges til alt fra registrering, oprydning, bortskaffelse, kemisk risikovurdering, opbevaring og indretning af arbejdspladsen. Emner, der kan indgå i et ”Kemi-årshjul”, så det samlet set sikres, at I kommer igennem alle områderne – og på en nem måde. Workshoppen krydres med masser af eksempler fra virksomheder til inspiration til jeres eget arbejde med kemiske stoffer