Uddannelse i kemisk risikovurdering

Uddannelse i Kemisk risikovurdering

Men hvordan vurderer man risikoen? Hvor find­er man de relevante oplysninger? Hvilke kemi­kalier er farlige, og hvordan skal man forholde sig til indholdsstoffer, som er kræftrisikable, hormonforstyrrende, allergifremkaldende, er organiske opløsningsmidler, ætsende eller gif­tige. Hvilken betydning har påføringsmetode eller anvendte mængder i forhold til risiko for udsættelse af kemiske stoffer for medarbej­derne? Når det konstateres, at medarbejdere eksponeres unødigt for kemiske produkter, hvad skal man så gøre?

På kurset gennemgås følgende emner:

  • Hvad er en kemisk risikovurdering, og hvornår skal den laves?
  • Hvilke vurderingselementer skal indgå?
  • Hvor findes oplysningerne?
  • Hvordan kan risikovurderingen bruges, og hvor tit skal den revideres?
  • Hvilke krav er der til instruktion og oplæring?
  • Hvem skal instrueres?
  • Hvornår kan det gøres mundtligt, og hvornår skal det understøttes af skriftligt materiale?

Hvor afholdes kurset?

Vi afholder kurset online og på lokationer i hele Danmark

Målgruppen for kurset:

Uddannelsen henvender sig især til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, kemikalieansvarlige og andre, der ønsker mere viden på området.

Kursets indhold:

Deltagerne klædes på til at foretage en kemisk risikovurdering på virksomheden. Formålet med en kemisk risikovurdering er at kortlægge, hvor og hvordan medarbejderne kan blive udsat for farlige kemikalier, så virksomheden kan fjerne eller forebygge risikoen.

Hvad siger tidligere kursister?

Kurset i Kemisk Risikovurdering ved Joblife gav os en grundlæggende viden om, hvad en kemisk risikovurdering er. På kurset lærte vi at effektivisere risikovurderingerne, så det giver mening for os at arbejde med det. I det efterfølgende praktiske arbejde, har vi bl.a. ryddet op og derved reduceret antallet af kemiske stoffer. Vi har fået afdækket vores processer og puljet produkterne, derved kan vi reducere antallet af risikovurderinger. Viden om de kemiske risikovurderinger deles på vores tavlemøder, så alle medarbejdere løbende bliver informeret og involveret i arbejdet.

Nanna Dahlgren Davidsen, Arbejdsmiljø & Beredskab, HOFOR A/S

Prisen pr. person er 1.475 kr. pr. pers. ekskl. moms. – ved fysisk tilstedeværelse (½ dags kursus)
Prisen pr. person er 750 kr. pr. pers. ekskl. moms. – online (2 timers kursus: 10 – 12.00)

Online
19. maj 2022 – Tilmeld dig her
16. juni 2022 – Tilmeld dig her
17. august 2022 – Tilmeld dig her
15. september 2022 – Tilmeld dig her
11. oktober 2022 – Tilmeld dig her
16. november 2022 – Tilmeld dig her
15. december 2022 – Tilmeld dig her