Undgår du at dine gifte bliver giftige? – De findes flere steder, end du tror!

En lang række almindelige kemiske produkter er defineret som gifte – hvilket overrasker mange. Dette gælder mange produkter indenfor rengøringsmidler, lime og klæbemidler, laboratoriekemikalier, svejseprodukter, dentalprodukter og bekæmpelsesmidler – altså hverdagskemi!

 • Produkter som er defineret som gifte medfører en masse forpligtelser for virksomheden.
 • Hvilke regler gælder der for en virksomhed, som opbevarer og arbejder med gifte?
 • Hvornår skal virksomheden udpege en sikkerhedsansvarlig?
 • Hvordan opbevares brugt emballage korrekt?
 • Hvilke gifte er undtaget fra en række af reglerne og hvor finder du alle disse oplysninger?

Uddannelsen vil i overskrifter omhandle:

 • Hvad er en gift?
 • Hvilke gifte kræver giftmeddelelse, og hvilke er undtaget?
 • Krav til opbevaring
 • Anvendelsesbegrænsninger, herunder uddannelseskrav
 • Sikkerhedsansvarlig og dennes opgaver
 • Praktiske eksempler fra virkeligheden

Uddannelsen vil bestå af oplæg fra underviseren og gruppearbejde.

Målgruppe:
Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, sikkerhedsansvarlige, indkøbsansvarlige m.m.

Dato og varighed:
Der er pt. ikke fastlagt en dato (2 timer, afholdes online)

Pris pr. person: 
kr. 700,00 ekskl. moms.