Værnemidler – hvornår er de gode nok?

Værnemidler - alt som er værd at vide!

Værnemidler - hvornår er de gode nok?

Personlige værnemidler, som beskyttelseshandsker, sikkerhedsbriller, åndedrætsværn, sikkerhedssko, høreværn, hjelme og særligt arbejdstøj, er laveste forebyggelsesniveau, men nødvendige at anvende i mange arbejdssituationer.

Men vælger man fx en handske for at beskytte sig for et kemisk produkt i det forkerte materiale, skaber det falsk tryghed, samtidigt med at udsættelsen for kemien kan forværres. Dette gør, at der under valg af værnemidler kan opstå mange spørgsmål som:

  • Hvornår skal der anvendes værnemidler?
  • Hvad skal jeg vælge?
  • Hvornår er beskyttelsen god nok?
  • Hvordan skal jeg opbevare mine værnemidler og skal de vedligeholdes?
  • Er der regler for, hvor længe jeg må bruge dem?

På kurset vil forskellige værnemiddeltyper og materialer gennemgås, samtidigt med at der gives gode råd til opbevaring og vedligehold.

Kursets formål er at hjælpe deltagerne i gennem ”værnemiddel-junglen” og imod til gode værnemiddelvalg.

Dato og varighed
Ny dato ikke fastlagt (2 timer, afholdes online)