Adfærdsbaseret ulykkesforebyggelse på Nr. Vium Mejeri

På Nr. Vium Mejeri, Arla Foods har der gennem flere år været fokus på adfærdsbaseret ulykkesforebyggelse i pakkeriet. Derfor har man uddannet en række sikkerhedsansvarlige medarbejdere, som skal understøtte arbejdsmiljøorganisationen. De sikkerhedsansvarlige er ansatte, der har en særlig lyst og interesse for arbejdsmiljø og sikkerhed, herunder at motivere deres kolleger til en sikker adfærd og være gode rollemodeller.

Nr. Vium Mejeri

Uddannelsen af de sikkerhedsansvarlige skete første gang for et par år siden, men siden er der kommet nye pakkelinjer til på Nr. Vium Mejeri, ligesom nogle af de sikkerhedsansvarlige er blevet flyttet til andre linjer. Derfor er en ny gruppe medarbejdere blevet uddannet som sikkerhedsansvarlige.

Om uddannelsen

De sikkerhedsansvarlige har gennemgået en uddannelse, der består af flere dele:

 • Visioner, mål og status på ulykkesområdet samt forventninger til rollen som sikkerhedsansvarlig
 • Grundlæggende elementer i det forebyggende ulykkesarbejde
 • Træning i praksis

Ledelsen for pakkeriområdet indleder uddannelsen med at beskrive mejeriets visioner og mål på ulykkesområdet, status på ulykker og tilløb, samt forventningerne til rollen som sikkerhedsansvarlig.

NIRAS JOBLIFEs arbejdsmiljøeksperter underviser herefter i:

 • Definitioner på ulykker, tilløb og risici
 • Økonomi på ulykker
 • Lokale procedurer vedrørende ulykker, tilløb og risici
 • Typiske ulykker, tilløb og risici for område
 • Sammenhængen mellem viden, holdning og adfærd
 • Kommunikation – anerkendende og motiverende virkemidler
 • Sikkerhed og LEAN-tavler
 • Nudging som adfærdsregulerende virkemiddel.

Herefter trænes de sikkerhedsansvarlige individuelt i at spotte risici og uhensigtsmæssig adfærd. Pakkerilinjerne og arbejdsområderne gennemgås i praksis sammen af de sikkerhedsansvarlige og NIRAS JOBLIFEs arbejdsmiljøkonsulenter. Gennemgangen tager bl.a. udgangspunkt i, hvad en nyansat skal vide om risici og adfærd for at kunne komme gennem en arbejdsdag uden ulykker.

Medarbejderen har i rollen som sikkerhedsansvarlig også til opgave at tale om arbejdsmiljø og sikkerhed på LEAN-tavlemøder.

De nye sikkerhedsledere fortæller

Sikkerhedsansvarlige er en funktion, jeg er sikker på, vi vil få meget glæde ud af. Kurset er en god baggrundsviden for de sikkerhedsansvarlige, men det er en uvant rolle, og det er noget man skal arbejde med over længere tid.

Sikkerhed er kommet mere i fokus. De sikkerhedsansvarlige gennemgår sikkerhed og 5S ved tavlemøderne. De er blevet synliggjort i afdelingen ved, at der er sat billeder op af dem

Sikkerhedsdispensation

En af opgaverne for de sikkerhedsansvarlige er bl.a. at tjekke, om alle sikkerhedsanordninger fungerer. Hvis der er brist her, skal det udbedres straks. Hvis dette ikke er muligt, f.eks. på grund af manglende reservedele, skal der udarbejdes en sikkerhedsdispensation, hvor der laves en risikovurdering, og ud fra den skal der foretages risikoreducerende tiltag.