Adfærdsbaseret ulykkesforebyggelse på Nr. Vium Mejeri

På Nr. Vium Mejeri, Arla Foods har der gennem flere år været fokus på adfærdsbaseret ulykkesforebyggelse i pakkeriet. Derfor har man uddannet en række sikkerhedsansvarlige medarbejdere, som skal understøtte arbejdsmiljøorganisationen. De sikkerhedsansvarlige er ansatte, der har en særlig lyst og interesse for arbejdsmiljø og sikkerhed, herunder at motivere deres kolleger til en sikker adfærd og være gode rollemodeller.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere?

Tag fat i Hanne Lybech Jensen, som brænder for at fortælle om dette emne