Sikker færdsel på tage – en udfordring, som kan løses

Sikker færdsel på tage

Kolding Kommune har i samarbejde med Joblife uddannet en række serviceteknikere i Sikker færdsel på tage, da mange af deres serviceopgaver foregår på et af kommunens 114 flade tage.

”Det er vigtigt, at vores medarbejdere kommer hele og sunde hjem fra arbejde hver dag, vi har derfor et ønske om at opkvalificere medarbejdere og ledere indenfor ”Teknisk Service”, ”Kommunale ejendomme” og ”Serviceteamet”, så de er i stand til at foretage en kvalificeret risikovurdering af deres arbejde på kommunens tage”, forklarer sundheds- og arbejdsmiljøkonsulent Ingo Hahn, Kolding Kommune.

Sikker færdsel på tage i Kolding Kommune
Ingo Hahn, Sundheds- og arbejdsmiljøkonsulent i Kolding Kommune

”Medarbejderne indenfor disse områder har enten opgaver på tage eller står for tilsyn og projektering af kommunens byggeri. Arbejde på tage indebærer en del risici, som det gælder om at få øje på. Med kurserne ønsker vi, at medarbejderne og lederne har viden til at kunne risikovurdere arbejdet, inden det sættes i gang samt etablere de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Herudover er sigtet, at eksisterende byggeri kvalitetssikres med henblik på sikkerhed ved tagarbejde. Ikke mindst ønsker vi at blive endnu bedre til at indtænke sikkerheden ved kommende serviceopgaver på kommunale bygninger, når vi bygger om og bygger nyt”, supplerer Ingo Hahn.

I efteråret 2019 blev Kolding kommune opmærksom på, at de havde en udfordring med sikker adgang til de mange tage, som er rundt om i kommunen; det være sig både skoler, plejecentre og øvrige kommunale ejendomme.

Derfor indgik Kolding kommune en aftale med Joblife a/s om afholdelse af kurser for medarbejderne i Teknisk Service og Kommunale Ejendomme. Helt konkret omfattede kurset: lovgrundlag for arbejde på tage, sikker adgang til tage, sikkerhedsforanstaltninger på tage, arbejde med faldsikring og så en række konkrete eksempler fra Kolding Kommunes egne bygninger.

”Vi vil ganske enkelt ikke have ulykker, og derfor har vi valgt at sætte fokus på denne problemstilling”, fortæller Ingo Hahn.

Joblifes seniorkonsulent Rune Dyekjær Pedersen har stor erfaring fra bygge-/anlægsbranchen, når det drejer sig om arbejde i højden og vurdering af de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, når der arbejdes på fx tage. Rune kunne derfor også give god sparring og bidrage til erfaringsudvekslingen blandt deltagerne.

Virksomheder tilsidesætter ikke reglerne med vilje, men det hænder, at virksomheder bliver opmærksomme på, at det de har gjort i mange år og som de troede var fuldt forsvarligt og lovligt, ikke er i overensstemmelse med gældende regler. Derfor er det godt med undervisning og sparring fra en erfaren arbejdsmiljørådgiver, der kan sætte et fornyet fokus på sikkerhed ved fx arbejde på tage.