Arbejdsmiljø og risikovurdering af maskiner og maskinanlæg

HOCO, Arla Foods i Holstebro har sat fokus på praktisk risikovurdering af maskiner og maskinanlæg som en del af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde for at reducere arbejdsulykker. I forretnings- og årsplaner er der sat mål for reduktion af arbejdsulykker, hvor et af tiltagene er at give arbejdsmiljøorganisationens medlemmer uddannelse og indblik i, hvordan maskiner kan indrettes, så de er sikkerhedsmæssigt forsvarlige.

Ved nyindkøb, ombygning eller udvidelse af maskiner og maskinanlæg er det vigtigt at arbejdsmiljøorganisationen har kendskab til maskindirektivet ligesom risikovurdering skal være i fokus, så overraskelser undgås. Det er jo mindre ressourcekrævende og mere enkelt at lave nogle gode løsninger i konstruktionsfasen, frem for at ændre når maskinen eller anlægget er taget i brug

HOCO, Arla Foods har samarbejdet med Danmarks største arbejdsmiljørådgiver, NIRAS JOBLIFE, om risikovurdering af maskiner og maskinanlæg.

Vi er meget tilfredse med NIRAS JOBLIFEs meget professionelle måde at gennemføre de praktiske risikovurderinger af vores ombyggede og nye mejerianlæg. NIRAS JOBLIFE bringer meget svært tilgængelig lovgivning ned på et niveau, som vores medarbejdere kan forholde sig til og forstå. Sikkerhedsrappporterne er således meget brugervenlige, og vi kan umiddelbart give dem videre til vores smede/elektrikere, så de nemt kan udføre sikkerhedsopgaverne uden yderligere informationer.

Praktisk tilgang til risikovurdering

HOCO, Arla Foods har vægtet uddannelse af arbejdsmiljøorganisationen højt med udgangspunkt i en praktisk tilgang til at foretage risikovurdering af maskiner og maskinanlæg. NIRAS JOBLIFE udarbejdende en uddannelse for arbejdsmiljøorganisationen i praktisk risikovurdering, som tog udgangspunkt i konkrete eksempler fra HOCO’s egne maskiner.

Formålet var at give medlemmerne kendskab til reglerne og viden om, hvordan reglerne kan omsættes til praktiske løsninger på sikkerheden. På den måde skal undervisningen altså gøre medlemmerne i stand til at risikovurdere og komme med tiltag for at imødegå farerne.

Konkret gennemgang af maskinsikkerheden

Efterfølgende er oplægget blevet fulgt op af en konkret gennemgang af maskinsikkerheden på en maskinlinje, hvor der tidligere har været to arbejdsulykker med langtidsfravær. Gennemgangen blev udført af arbejdsmiljøgruppens medlemmer, afdelingens vedligeholdelsesfolk og NIRAS JOBLIFE.

Formålet var at træne i praktisk risikovurdering. I fællesskab blev der udpeget farezoner, der blev talt om mulige skadeskonsekvenser, og så blev der i fællesskab drøftet forskellige løsningsmuligheder.

NIRAS JOBLIFE sammenfattede konklusionerne i en rapport til HOCO, Arla Foods, som nu har påbegyndt arbejdet med implementering af rapportens anbefalinger.

Et tilsvarende forløb om praktisk risikovurdering af et procesanlæg, med deltagelse af arbejdsmiljøgruppe, vedligeholdelsesfolk og NIRAS JOBLIFE er nu planlagt, og skal gennemføres inden for de kommende måneder.

Målet er, at arbejdsmiljøgrupperne selv skal kunne løfte opgaven med risikovurdering af maskinerne, de tilknyttede arbejdsprocesser og hele adfærden omkring brugen af maskinerne. Og så skal den indhentede viden også anvendes i arbejdsmiljøarbejdet med APV, sikkerhedsrunderinger, tæt-på ulykker og ulykkesanalyser.