Bedre arbejdsliv og øget livskvalitet for blå mænd

NIRAS JOBLIFE har i samarbejde med seks kommunale materialegårde gennemført en række projekter, der skal øge trivslen på arbejdspladsen samt styrke sundheden og den fysiske robusthed blandt vej- og anlægsarbejdere. Projekterne sætter sammentænkningen af ledelse, sundhed og arbejdsmiljø i centrum, og har givet resultater på bundlinjen i form af øget produktivitet og lavere sygefravær.

Bedre arbejdsliv og øget livskvalitet for blå mænd

Materialegårdene i bl.a. Albertslund, Næstved, Ishøj og Hørsholm har i samarbejde med NIRAS JOBLIFE gennemført et projekt, der har til formål at øge medarbejdernes trivsel, sundhed og arbejdsmiljø. Projektet indeholder arbejdspladsvurderinger (APV), sundhedstjek, sundhedssamtaler, medarbejderworkshops, ledertræning og uddannelse af sundheds- og trivselsambassadører. Det har skabt gode resultater i form af reduceret sygefravær, øget medarbejderproduktivitet, forbedret social kapital og helbredsstilstand.

Resultaterne er opnået gennem et kontinuerligt fokus på styrket viden, motivation og færdigheder på alle niveauer i organisationen (enkelte medarbejdere, teams, driftsledere/formænd og ledelsen).

Integreret analyse af ledelse, sundhed og arbejdsmiljø

Udgangspunktet for projekterne har været gennemførelsen af en integreret kvantitativ analyse af arbejdspladsens arbejdsmiljø og trivsel sammenholdt med resultaterne af sundhedstjek af medarbejderne. Analysen afdækker bl.a., hvilke trivsels-, arbejdsmiljø- og sundhedsparametre, der har betydning for medarbejdernes produktivitet og sygefravær. Eksempelvis ses ofte sammenhænge mellem smerter i nakke/ryg og produktivitet/sygefravær. Desuden hænger disse smerter ofte sammen med helbredsparametre som kondital eller trivselsparametre som forholdet til nærmeste leder.

Investeringer tilbagebetales i form af øget produktivitet og reduceret sygefravær

Forståelse af sammenhængen mellem ledelse, sundhed og arbejdsmiljø sætter ledelsen i stand til at målrette indsatserne, der hvor de gør mest gavn og bedst kan betale sig. Synliggørelse af tilbagebetaling på investeringer giver som regel både øverste ledelse samt driftsledelse og formænd anledning til at prioritere projektet i en travl hverdag.

NIRAS JOBLIFEs ledertræning for driftsledere fokuserer netop på sammenhængen mellem ledelse, sundhed og arbejdsmiljø og at give de daglige ledere motivation og værktøjer til at prioritere trivsel og sundhedsfremme blandt medarbejderne.

Blå mænd har øget risiko for nedslidning og livsstilssygdomme

 • Den gennemsnitlige levealder for danske mænd i den højeste indkomstgruppe (25 pct. rigeste) er 82 år, hvorimod den for mænd i den laveste indkomstgruppe (25 pct. fattigste) er 72, 2 år. Blandt mænd er middellevetiden således næsten 10 år højere i højindkomstgruppen sammenlignet med lavindkomstgruppen. [1]
 • Undersøgelser viser at mænd, især kortuddannede, går mindre til lægen end kvinder. Derved opdages sygdomme senere og mindsker chancen for helbredelse. [2]
 • Mænd med lavt kondital og hårdt fysisk arbejde har dobbelt så stor risiko for at dø af en hjerte-kar-sygdom som mænd med lavt kondital og stillesiddende arbejde. Derimod har mænd med højt kondital ikke forhøjet risiko for hjerte-kar sygdom, hvis de har hårdt fysisk arbejde. [3]
  ________________________________________
  [1] Social ulighed i levetiden (2011), AE for Sundhedsstyrelsen.
  [2] Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet, for Sundhedsstyrelsen.
  [3] Højt kondital beskytter mænd med hårdt fysisk arbejde mod hjertekarsygdom. Faktaark 47. Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø.