Danish Crowns mellemledere mestrer ulykkesforebyggelse

Så gør som Danish Crown: Afsæt ressourcer til lederuddannelse og knæk ulykkeskurven mest muligt!

Reducering af ulykker og fravær

Danish Crown har i mange år haft fokus på at nedbringe antallet af arbejdsulykker på deres fabrikker, og de er nået langt i deres arbejde. I 2007 fik de Arbejdsmiljøprisen for at reducere antallet af ulykker med 50 %.

Nu har Danish Crown opstillet nye mål for 2013-2018: Virksomheden vil nedbringe antallet af arbejdsulykker med yderligere 20 % og mindske medarbejdernes fravær som følge af arbejdsulykker med 30 %. Til formålet har Danish Crown henvendt sig til NIRAS JOBLIFE, der har stor erfaring med ulykkesforebyggelse og har gennemført et målrettet uddannelsesforløb for mellemlederne med synlig effekt.

Uddannelsesforløb for mellemlederne

For at nå i mål er alle mellemlederne i hele koncernen – dvs. svine- og oksekødsdivisionen samt Tulip – blevet inddraget i arbejdet gennem et uddannelsesforløb over to dage med særligt henblik på at ændre den eksisterende sikkerhedskultur. Uddannelsen har sat fokus på roller og ansvar, medarbejderinddragelse, kommunikation, synliggørelse, arbejdsmiljøøkonomi, tydeliggørelse af konsekvenser samt værktøjer til at forebygge ulykker mere effektivt, som er forudsætninger for at lykkes med arbejdet for at reducere antallet af ulykker.

Uddannelsesforløbet er formet ud fra erfaringer fra branchen og består af en kombination af oplæg, gruppearbejde og skarpe diskussioner. Forløbet stiller krav til mellemlederne, som skal arbejde med hjemmeopgaver undervejs og efter kurset,

Det er netop forpligtigelsen og ledelsens løbende fokus, som skaber resultater. Kompetenceudvikling bliver dermed en god investering med en kort tilbagebetalingstid gennem større bevidsthed og færre ulykker.

Arbejdsmiljøchefen hos Danish Crown fortæller
På spørgsmålet om, hvorvidt uddannelse er vejen frem, udtaler arbejdsmiljøchef hos Danish Crown Randi Madsen:

Mesteruddannelsen i Danish Crown har været en stor succes på flere områder og niveauer. Som målet var, har den givet mestrene en langt større indsigt i den vigtige rolle, de spiller i forhold til at reducere antallet af ulykker, og hvor meget de som rollemodeller påvirker medarbejderne.

Mestrene har igangsat store og små forebyggelsesprojekter, hvoraf flere af dem allerede har synlig effekt, og nye projekter er undervejs – alt sammen inspireret af dette uddannelsesforløb. Ledelsen har medvirket aktivt og støttet deres mestre synligt samt bakket op om de mange projekter, og en løbende ledelsesopfølgning er nu iværksat på fabrikkerne.

Uddannelsen har fået den store effekt, fordi den er tilrettelagt og sammensat i et tæt samarbejde mellem Danish Crown og et dygtigt team fra NIRAS JOBLIFE. Undervisningen er gennemført meget engageret og 100 % målrettet målgruppen. Der har været en utrolig tæt opfølgning med deltagerne undervejs i forløbet og ikke mindst i forbindelse med de store hjemmeopgaver. Mesteruddannelsen i Danish Crown har allerede haft en stor og synlig effekt, der kan måles i form af færre ulykker.

Vil du vide mere, så kontakt NIRAS JOBLIFE.