DSB Vedligehold forbedrer maskinsikkerheden

DSB Vedligehold arbejder målrettet med at forbedre maskinsikkerhed og eftersyn af deres værkstedsmaskiner. I dag er virksomheden godt rustet til det videre arbejde med sikkerhed og vedligeholdelse, hvor arbejdsmiljølovgivningens krav som minimum skal være opfyldt. NIRAS JOBLIFE har bistået med en systematisk gennemgang af alle stationære maskiner og specialmaskiner placeret på værkstederne i København, Fredericia og Aarhus.

DSB er arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS 18.001, og formålet med indsatsen var at få styr på maskinparken, udstyr og tekniske hjælpemidler, der døgnet rundt benyttes ved serviceopgaver, vedligehold og reparationer af togsæt og lokomotiver. Sikkerheden omkring brug af maskiner, udstyr og tekniske hjælpemidler er høj, og derfor er det essentielt, at de lever op til arbejdsmiljølovgivningen og kontinuerligt underkastes eftersyn.

Udgangspunktet for gennemgangen var Arbejdstilsynets bekendtgørelse 612 om indretning af tekniske hjælpemidler og bekendtgørelse 1109 om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Systematisk gennemgang af sikkerhed og arbejdsmiljø

Gennemgangen havde fokus på maskinsikkerhed og arbejdsmiljø med afsæt i anvendelse af maskinerne, f.eks. i forhold til lys, støj, ergonomi, værnemidler, ventilation, fysiske rammer samt orden og ryddelighed. I forvejen var deltaljeringsniveau og omfang af gennemsyn aftalt i samarbejde med DSB Vedligehold.

Arbejdsmiljøkonsulenter fra NIRAS JOBLIFE forestod den systematiske gennemgang i samarbejde med nøglepersoner fra arbejdsmiljøorganisationen og lokale fagspecialister (smede, elektrikere m.fl.). På hver af de besøgte adresser blev der udarbejdet en overskuelig rapport over alle besigtigede maskiner, hvor der blev fundet fejl og mangler. Rapporten indeholdt fotodokumentation og beskrivelse af tiltag til udbedring.

Rapportering og vedligeholdelse

Med rapporten har ledelsen på de respektive værksteder fået et værdifuldt overblik over maskinsikkerheden og kunne umiddelbart vurdere, hvilke tiltag der skulle iværksættes. Nogle steder har det medført udskiftning af maskiner, og andre steder er arbejdets organisering ændret, så flere afdelinger deles om de sikkerhedsgodkendte maskiner.

Alle dele af maskinparken er i dag underlagt en systematisk gennemgang. Eftersyn af alle værkstedsmaskiner er blevet sat i system og dokumenteres i rapporter, og alle maskiner er blevet kortlagt i et elektronisk katalog, hvorfra vedligehold og eftersyn styres fremover.

Om DSB Vedligehold

1.400 medarbejdere, der vedligeholder, reparerer og opgraderer både tog og togkomponenter på værksteder i Aarhus, Fredericia, Tåstrup og København.