Film med gode ergonomiske råd

Gentagelse af ensartede bevægelser, siddende overvågningsarbejde, manuel håndtering, løft og stående arbejde ved maskiner er nogle af de ergonomiske udfordringer, som medarbejderne på de danske mejerier oplever i deres daglige arbejde.

For at imødekomme disse udfordringer har Mejeriindustriens arbejdsmiljøudvalg, MIA udarbejdet 3 film med konkrete råd til, hvorledes medarbejderne passer på sig selv i arbejdet. Filmene skal give arbejdsmiljøorganisationerne på mejerierne bedre mulighed for at sætte fokus på området i deres hverdag.

NIRAS JOBLIFE har for MIA udarbejdet 3 ergonomiske film med tilhørende fakta-ark. Film og fakta-ark indeholder konkrete råd og forslag om, hvordan arbejdet kan forbedres ved stående arbejde (arbejdsstillinger) ved en maskine, ved ensidigt gentaget arbejde (EGA) ved en manual pakkelinje og skærmarbejde i et kontrolrum. Filmene tager udgangspunkt i specifikke arbejdssituationer for at gøre dem relevante og konkrete. Forbedringsforslagene kan overføres til andre lignende arbejdsfunktioner.

Filmene er optaget på Taulov Mejeri, hvor ledelsen, arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne har medvirket som skuespillere. Film og fakta-ark har udelukkende fokus på den hensigtsmæssige ergonomiske adfærd og en anerkendende tilgang til kolleger og medarbejdere, som har fokus på at passe på deres krop i arbejdet for at undgå smerter og nedslidning.

Filmene er lavet både med og uden speak, så de kan anvendes både på møder, i undervisning og på infoskærme.

De ergonomiske belastninger er fortsat en meget stor udfordring i branchen, og med disse 3 film og fakta-ark er det MIA's ambition, at arbejdsmiljøgrupperne og arbejdsmiljøorganisationen får de redskaber, der skal til for at kunne italesætte og eksemplificere den gode ergonomiske adfærd og i fællesskab drøfte arbejdsgange og praksis. Endvidere håber vi, at de samtidig giver god inspiration til at instruere både nye og erfarne medarbejdere og inden længe følger yderligere 3 filmsekvenser og fakta-ark

Filmene finder du via links Arbejdsstillinger, EGA og Skærmarbejde

I starten af 2017 udviklede NIRAS JOBLIFE som nævnt 3 yderligere film med fakta-ark til MIA. Det bliver om Tunge løft på værksted, Indretning i terminal og Træk og Skub i distributionen, læs mere her.