Flere PC skærme giver ikke kun fordele

2 PC skærme kan give nakkeproblemer

Det er efterhånden almindeligt på mange arbejdspladser med 2 PC skærme til hver medarbejder, nogle har endda deres bærbare koblet til og arbejder derfor på hele 3 skærme i løbet af en arbejdsdag.

At arbejde ved 2 skærme opleves ofte som en lettelse af mange arbejdsgange, idet man kan have flere skærmbilleder åbne af gangen og derved minimerer antallet af klik med musen. Samtidig er tendensen også, at skærmene bliver større og større, hvilket igen giver mulighed for at have flere programmer åbne på én gang. Desværre kan det på sigt vise sig, at arbejdet med flere og større skærme giver nakkegener.

At arbejde ved to store skærme giver et stort felt for medarbejderen at orientere sig på og medfører langt mere bevægelse i nakkeregionen. Det er ikke tilstrækkeligt kun at bevæge øjnene under arbejdet, som når man benytter en enkelt skærm, men medarbejderen må i stedet dreje hovedet fra side til side mange gange dagligt, når der arbejdes ved to skærme. Igennem vores arbejde oplever vi et stigende problem med nakkegener, når vi laver ergonomiske gennemgange på kontorarbejdspladser.

Der er ikke nogen optimal løsning på dette problem. Medarbejdere, der først har prøvet at arbejde ved to skærme ønsker sjældent at gå tilbage til en enkelt skærm, da det som før nævnt giver mærkbare lettelser i arbejdsgangene.

Når man arbejder med to skærme, er det vigtigt at være bevidst om, hvordan og hvor meget man bruger skærmene.

Man kan med fordel overveje følgende:
– Har man en primær skærm eller bruges de begge lige meget?
– Ændrer opgaverne sig efterhånden, så fordelingen af brugen af de to skærme også ændres?
– Bruges skærmene reelt således som medarbejderen antager?

Ofte bruges sekundær skærm til mail, som man ”blot” ser på ind imellem. Man kan dog blive overrasket over, hvor lang tid man egentlig bruger på at læse og besvare mails, og pludselig har man siddet ½ time med vredet nakke, fordi man ”bare lige” skulle skrive en lille mail.

Gode råd ved brug af to skærme:

  1. Placer skærmene så tæt sammen som muligt
  2. Vinkl skærmene lidt ind mod hinanden, det reducerer bredden af det arbejdsfelt man skal se på
  3. Hav så lang afstand til skærmene som muligt
  4. Er der en tydelig opdeling af, hvor meget den enkelte skærm bruges og er fordelingen fx 10/90 bør det overvejes at placere den primære skærm midt for medarbejderen.
  5. Sørg for at have den rette højde på skærmene

Vigtigst af alt, især hvis der er er begyndende nakkegener, bør medarbejderen øge sit fokus på at dreje hele kroppen over mod den skærm der arbejdes på og på den måde skåne nakken. Denne bevægelse foregår langt mere frit og naturligt når medarbejderen arbejder stående.

Med ovenstående i mente er der derfor god grund til at tænke over behovet for en skærm en ekstra gang, og såfremt man beslutter for anskaffelse af skærm nummer to til en medarbejder bør denne orienteres om de beskrevne opmærksomhedspunkter og gode råd.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev