Kom lettere og sundere igennem organisations-forandringerne

Organisationsforandringer har det med at belaste arbejdsmiljøet. Det er det lidt provokerende billede, som arbejdsmiljøforskere er begyndt at tegne. Men det burde ikke være så overraskende, for vi har alle sammen en historie om en forandring på jobbet, som endte med at gøre lidt ondt i trivslen. Det handlede måske om uforudsigelighed, misforståelser, konflikt eller tab af mening.

Forandringer i arbejdsmiljøet er et vilkår, vi ikke kan undgå. Vi må derfor lære at håndtere forandringer på en smartere måde for at stå stærkere i et arbejdsliv i hastig forandring. Hos NIRAS JOBLIFE insisterer vi på, at det skal være lettere at gennemføre sundere organisationsforandringer.

Holbæk Sygehus gjorde noget ved det

Det er et krav på Holbæk Sygehus, at der foretages en risikovurdering af kommende forandringers negative effekt på det psykiske arbejdsmiljø. Problemet for sygehuset var dog, at der ikke eksisterede en metode til at lave denne risikovurdering. Det besluttede sygehuset sig for at gøre noget ved, og i 2016 gik Holbæk Sygehus og NIRAS JOBLIFE derfor sammen om at lave et værktøj til at risikovurdere og imødekomme organisationsforandringer.

Holbæk Sygehus arbejdede i forvejen med social kapital og lod arbejdsmiljøarbejdet centrere sig omkring fokus på kerneopgaven. Det var udgangspunktet for, hvad der endte med at blive værkøjet FRISAPA (ForandringsRIsikovurderingsværktøj for Psykisk Arbejdsmiljø).

Det skal være simpelt

Klassisk taler man om information og kommunikation som medicinen mod negative reaktioner på forandringer. Det gode spørgsmål er, hvordan man gør det, og hvordan man sætter systematisk handling bag ordene før, under og efter forandringen.

FRISAPA gør det lettere at stille de rigtige spørgsmål til de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt. Værktøjet består af en samling simple håndholdte værktøjer, der guider brugeren gennem en proaktiv undersøgende og intervenerende proces. FRISAPA skærper brugerens blik for facetter af forandringen, som let forbigås.

Vil du øge chancen for succes i din kommende forandring?

NIRAS JOBLIFE tilbyder rådgivning til jer, der skal igennem en større eller mindre forandring. Rådgivningen bygger på mange års erfaring, den nyeste forskning og simple værktøjer, der gør det lettere for både ledere og medarbejdere at håndtere forandringen uden at gå på kompromis med drift og arbejdsmiljø.