Lægdsgaard ApS laver kemisk risikovurdering ved nedrivningsopgaver

Nedrivning

Hos Lægdsgaard ApS, som arbejder med miljøsanering og nedrivning, er man godt i gang med at arbejde med kemisk risikovurdering af arbejdsprocesser, som er et lovpligtigt krav.

Der er generelt stor fokus på kemiske risikovurderinger (kemisk APV) efter at kravet om skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger er ophævet i 2019. De kemiske risikovurdering skal ikke kun laves for de kemiske produkter, som har et sikkerhedsdatablad tilknyttet, men de skal laves også på arbejdsprocesser, som kan opstå en sundhedsmæssig eksponering i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaven – og uden en direkte brug af kemiske produkter.

Disse processer kan fx være:

–          Generering af træstøv ved skæring eller slibning af træ

–          Arbejde i forurenet jord

–          Arbejde med nedrivning af byggematerialer som genererer støv

–          Afbrænding af diesel som genererer dieselpartikler

–          Svejserøg fra svejseprocesser

–          Røg fra lodningsprocesser

Lægsgaard ApS har opdelt alle typer af arbejdsopgaver, der relaterer sig til nedrivning, i kategorier efter mulig eksponering, og der er lavet APV på de forskellige opgavetyper, frem for at lave en APV for hver enkelt opgave. Det betyder i praksis, at de nu har 11 APV’er, der dækker de typer af nedbrydningsopgaver, som virksomheden arbejder med, hvilket er under det halve af de forskellige arbejdsopgaver, der er i deres portefølje.

Lægdsgaard ApS benytter i forbindelse med risikovurderingerne Dansk Kemidatabase til deres kemikalieinstruktioner og kemiske risikovurderinger. I databasen er et modul, hvor kemiske risikovurderinger kan udføres på en overskuelig måde med hjælpetekster til at gøre udfærdigelsen lettere og fyldestgørende.

Joblife rådgiver om udarbejdelse af kemiske risikovurderinger både hos virksomheder, der benytter sig af Dansk Kemidatabase og hos virksomheder der har andre databaser eller systemer til arbejdet.

Ønsker du en gratis demoadgang på Dansk Kemidatabase kan det bestilles på: Dansk Kemidatabases hjemmeside