Kemisk risikovurdering – Deltag i kursus

Hvad er kemisk risikovurdering?

Den kemiske risikovurdering er virksomhedens værktøj til kortlægge medarbejderes mulige udsættelse for kemiske påvirkninger. Den bruges altså til at finde hullerne i medarbejderne sikkerhedsnet under arbejdet med stoffer og materialer, så man får viden til at fjerne og forebygge risici.

kemisk risikovurdering

Bliv klædt på til at foretage en kemisk risikovurdering af arbejdspladsens kemikalier

Sidste år kom der et øget fokus på kemisk risikovurdering samt instruktion og oplæring, mens der ikke mere er krav om arbejdspladsbrugsanvisninger (APB’er).

Som følge af denne regelændring udbyder Joblife et virksomhedstilrettet kursus, hvor deltagerne klædes på til at foretage en kemisk risikovurdering af virksomhedens kemikalier og kemiske arbejdsprocesser. På kurset tager vi udgangspunkt i virksomhedens kemiske problemstillinger.

På kurset gennemgås følgende emner som skal belyses i en kemisk risikovurdering:

  • Væsentlige farer fra kemikalierne under brugen eller fra gasser, støv, røg/dampe fra de kemiske processer, som fx dieseldrevne maskiner, slibning/fræsning eller opvarmning/svejsning.
  • Beskrivelse af arbejdsprocessen samt risiko for udsættelse/eksponering for stoffer under arbejdet
  • Omstændigheder og sikkerhedsforanstaltninger ved arbejdet
  • Forslag til forbedring af sikkerheden

En kemisk risikovurdering skal belyse, hvilke kemikalier og processer, der er farlige, og hvilken farlighed, der er forbundet med disse. Men hvad betyder det? Hvor findes disse oplysninger, og er der nogle stoffer, der skal resultere i specifikke tiltag?

På kurset sættes fokus på, hvordan kemikalier kan være farlige, fx kræftrisikable, hormonforstyrrende eller allergifremkaldende stoffer, organiske opløsningsmidler, giftige stoffer eller kemi med ætsningsfare. Der vurderes også på  betydningen af de kemiske produkters  emballage og påføringsmetode.

En kemisk risikovurdering giver virksomheden overblik over de farlige kemikalier, hvilke opgaver/processer der medfører den største risiko, og hvor der derfor skal sættes ind først. Kurset viser, hvordan den kemiske risikovurdering kan bruges som et aktivt redskab samt en handlingsplan på det kemiske område for virksomheden.

Kurset varighed er en halv dag og henvender sig især til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og andre, der ønsker mere viden på området. Deltagerne sættes i stand til at kunne lave en kemiske risikovurdering.

Målgruppe

Uddannelsen i kemisk risikovurdering henvender sig især til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, kemikalieansvarlige og andre, der ønsker mere viden på området.

Læs mere om kemisk risiko vurdering hos Dansk Kemidatabase.