Øget fokus på kemiske produkter hos Linak

KRAN-vurdering

Hos LINAK i Nordborg er det ikke en selvfølge at nye kemiske produkter kan implementeres i virksomheden, de skal nemlig først vurderes kemisk, før de kan indkøbes. Vurderingen, som udføres i samarbejde med NIRAS JOBLIFE, kaldes en KRAN-vurdering.

KRAN står for kræft, reproduktion, allergi og nerveskade og ud fra sikkerhedsdatabladet på det produkt der ønskes indført ,vurderes det, om produktet indeholder stoffer der er kræftfremkaldende, reproduktionsskadende, allergifremkaldende og nerveskadende.

Det noteres også, hvis produktet indeholder organiske opløsningsmidler, krav til uddannelse, stoffer fra ”Listen over uønskede stoffer” eller hvis det er på Kandidatlisten. Kandidatlisten er en liste over udvalgte særligt problematiske kemiske stoffer. Der er bl.a. tale om stoffer, der er kræftfremkaldende, ændrer arveanlæg eller er skadelige for forplantningsevnen. Andre kemiske stoffer på listen er svært nedbrydelige og ophobes i levende væv. Kemiske stoffer, som anses som lige så problematiske som ovennævnte stoffer, fx hormonforstyrrende stoffer, kan også komme på kandidatlisten. I KRAN-vurderingen skriver NIRAS JOBLIFE en kort anbefaling til de værnemidler, der bør benyttes ved arbejde med produktet samt oplister de sundhedsfarer, der måtte være.

Succeskriteriet for godkendelse af et kemisk produkt i virksomheden, er at produktet ikke indeholder kræftfremkaldende stoffer, dog kan det accepteres ved produkter som primært benyttes udendørs, og hvor andre produkter ikke kan give samme virkning.

Produkter med nerveskadende stoffer og organske opløsningsmidler accepteres hvis produktet benyttes på steder med god ventilation eller procesudsug. Generelt søges der efter andre muligheder hvis produktet indeholder stoffer som er reproduktionsskadelige, uønskede eller på kandidatlisten. Allergifremkaldende stoffer accepteres hvis medarbejderne arbejder med dem på en måde hvor hudkontakt undgås.

Det er altså i hvert tilfælde en individuel vurdering, der ligger til grund for godkendelsen af et nyt produkt.

Vi synes sikkerhedsdatabladene var svære at gennemskue og manglede et ordentligt grundlag for at kunne vurdere, hvilke produkter vi ville have ind på virksomheden. KRAN-vurderingen har givet os et godt grundlag for at udvælge de produkter, vores medarbejdere bør arbejde med. Vi indførte KRAN-vurderinger for ca. 10 år siden, og der er blevet fravalgt mange produkter i de år der er gået, på baggrund af KRAN-vurderingerne.