Psykologisk tryghed, stærke relationer og et kompetencegivende førstehjælpskursus

Efterspørgslen efter temadage og mere viden om, hvordan man skaber psykologisk tryghed /sikkerhed er stor i de danske virksomheder, hvor mange med rette ser det som en vej til bedre trivsel og styrket drift. Ofte må vi dog ”nøjes” med at afholde en enkelt temadag af 4-5 timers varighed, hvor begrebet præsenteres, og hvor der er mulighed for at deltagerne kan arbejde lidt med det i praksis.

I samarbejde med lederen af Platform K i Horsens, Søren Raffnsøe Hultberg fik seniorkonsulent Lasse Boo Hartmann og Cand. Psyk. Peter W. Carlsen selv lov til at designe et forløb, hvor vi blandede undervisningen i psykologisk tryghed med et 6 timers kompetencegivende førstehjælpskursus med det helt overordnede mål at ryste en relativ ny personalegruppe bedre sammen.

Idéen med at blande undervisningen i psykologisk tryghed med metoder til at skabe stærke relationer og et kompetencegivende førstehjælpskursus, som en teambuildings-aktivitet, opstod i samarbejdet med Platform K under de indledende møder. Her stod det klart, at de havde brug for at skabe en stærkere fælles identitet og et stærkere fællesskab. Samtidig har de som et spillested med store arrangementer og alkoholbevilling også behov for at kunne yde basal førstehjælp både for egen og for gæsternes skyld.

I praksis brugte vi øvelserne og førstehjælpsundervisningen, som det ”læringsmiljø”, hvor deltagerne fik mulighed for at gøre sig praktiske erfaringer med psykologisk tryghedsskabende adfærd og kommunikation. Hensigten er, at deltagerne herigennem får lettere ved at danne bro mellem teorien og de målrettede øvelser til noget, der ligner hverdagssituationer.

Programmet bestod af 2×6 timers blanding mellem teoretiske oplæg, fokuserede øvelser, handleplaner og tid til refleksion, hvor deltagerne i små grupper både fik mulighed for at øve sig i førstehjælpen og øve sig i psykologisk tryg kommunikation og feedback metoder.

Højt humør og fuld ledelsesmæssig opbakning - Når lederen og en medarbejder spontant begynder at spiller guitar og synge for at hjælpe en anden kursist med at finde den rette rytme til hjertemassage

Platform K er et nyt kultur- og musikhus, som igennem en længere og nogle gange stormfuld proces er opstået på fundamentet af andre, tidligere kultur- og musikhuse i Horsens. Personalet og de frivillige er, ligesom huset selv, farverige, bredt favnende og med meget forskellige kompetencer og baggrunde, men de har alle det til fælles, at de brænder for det lokale kultur- og musikliv.

Tilskud fra Arbejdsmiljøpuljen

Samarbejdet med Platform K og Joblife blev støttet økonomisk af midler fra Arbejdsmiljøpuljen, der giver 80 % tilskud til brug af en aut. arbejdsmiljørådgiver til indsatser, der reducerer nedslidning og ulykker. Puljen kan benyttes af private virksomheder med p-enheder op til 100 ansatte samt offentlige virksomheder med p-enheder med op til 50 ansatte, der kan søges om at få 80 % tilskud.

Joblife håndterer langt det meste af ansøgningsprocessen, så det er nemt at gøre brug af puljen.

Læs mere om arbejdsmiljøpuljen.