Psykologisk tryghed, stærke relationer og et kompetencegivende førstehjælpskursus

Efterspørgslen efter temadage og mere viden om, hvordan man skaber psykologisk tryghed /sikkerhed er stor i de danske virksomheder, hvor mange med rette ser det som en vej til bedre trivsel og styrket drift. Ofte må vi dog ”nøjes” med at afholde en enkelt temadag af 4-5 timers varighed, hvor begrebet præsenteres, og hvor der er mulighed for at deltagerne kan arbejde lidt med det i praksis.

Vil du vide mere?

Tag fat i Peter Carlsen, som brænder for at fortælle om dette emne