Psykologisk sikkerhed og stærke kollegiale relationer som værn mod høje følelsesmæssige krav i arbejdet

Notia - psykologisk sikkerhed

60 medarbejdere og ledere fra Neuro-Orto og Traume Intensiv (NOTIA) på Aalborg Universitetshospital har i efteråret 2021 været igennem et forløb, hvor der blev arbejdet med psykologisk sikkerhed, stærke kollegiale relationer og håndteringen af de høje følelsesmæssige belastninger, som er en almindelig del af deres arbejdsdag.

NOTIA er et højteknologisk intensivt akut modtageafsnit, som møder patienter og pårørende, som ofte er i svær sorg og krise.

På NOTIA har de derfor længe haft fokus på det psykiske arbejdsmiljø, og trivselsmålinger peger på, at de gør det godt, men også at personalet jævnligt befinder sig i følelsesmæssigt krævende arbejdssituationer. Men det er et afsnit, hvor høj grad af følelsesmæssig belastning er et vilkår, som TRIO’en (leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant) i samarbejde med personalet gerne ville sætte fokus på.

Som en del af deres forebyggende arbejde designede Joblife derfor i fællesskab med den lokale TRIO 2 identiske temadage, så alle medarbejdere kunne deltage.

Det var to temadage med høj deltagelse, og hvor den samlede personalegruppe gennem kombination af teoretiske input og procesøvelser fik et meget stort udbytte.

Mange relevante emner blev berørt og forståelsen for, hvorfor arbejdet med psykologisk sikkerhed – også i et tværfagligt perspektiv er vigtigt - blev synligt.

Det var særlig godt for den samlede oplevelse, at Peter W. Carlsen som konsulent formåede at kombinere sin viden om den verden, som NOTIA er en del af, med det teoretiske og praktiske indhold på dagen, hvilket skabte en betydelig merværdi til TRIO’en.

Forløbet har været virkelig inspirerende og sat fokus på forebyggende indsatsområder, som skal fylde i det fremtidige arbejde. Ud fra et ledelsesperspektiv har det været virkelig spændende og lærerigt. Et forløb som jeg klart vil anbefale til ledelseskollegaer – også i et forebyggelsesperspektiv.

Temadagens indhold hos NOTIA

Temadagene startede med processer til at skabe et solidt fundament på psykologisk sikkerhed og stærke kollegiale relationer, samtidig med at medarbejdere og ledelsen fik konkrete redskaber at arbejde videre med det i deres normale arbejdsdag.

Herefter skiftede vi fokus og gik i dybden med, hvordan de helt konkret kan styrke deres forebyggende arbejde ved at lave gruppearbejde omkring temaerne:

  • Planlægning af opgaven, herunder indflydelse på egne opgaver, fælles forståelse af opgaven og serviceniveauet, klar rollefordeling og procedurer mv.
  • Læring, vidensdeling og feedbackkultur.
  • Støtte og omsorg, supervision, sparring og beredskab til at tage hånd om medarbejdere, når der er brug for det.
  • Viden om patienten og pårørende, herunder at der er en fælles faglig tilgang, løbende oplæring og at der fx er faste aftaler omkring samarbejdet med de pårørende.
Notia - psykologisk sikkerhed

På dagene kom der mange aspekter i spil, og i fællesskab formåede deltagerne at opsamle essensen af arbejdet, hvilket vi på en separat dag bearbejdede i rammerne af arbejdsmiljøgruppen. Her var der fokus på at gruppere og sortere i alle de gode input, at få udvalgt de bedste og udarbejde konkrete handleplaner, så vi sikrer en solid implementering af processerne fra dagene.

Notia - psykologisk sikkerhed

Ekspertrådgivning

Aalborg Universitetshospital benyttede sig af den ekspertrådgivning, som Joblife leverer via Danske Regioner. Joblife er udvalgt af Danske regioner og Forhandlingsfællesskabet til at yde ekspertrådgivning i forhold til det psykiske arbejdsmiljø i perioden 2019-2021.

Læs mere om ordningen

Psykologisk sikkerhed

Psykologisk sikkerhed kendetegner en virksomhedskultur, hvor medarbejderne føler sig sikre på, at de ikke vil blive nedgjort eller ydmyget, hvis de fremsætter idéer, spørgsmål, bekymringer eller påpeger fejl.

I grupper præget af høj psykologisk sikkerhed forventes det, at alle vil dele idéer, spørgsmål, bekymringer og fejl i det daglige samarbejde. Psykologisk sikkerhed fremmer altså input fra medarbejdere, som alle kan lære af, og som kan gøre gruppen dygtigere sammen.
Der er tale om en kultur, hvor der er fokus på konstruktive dialoger, også om de tunge emner, som gør det muligt at forebygge problemer og sikre at nå målene i fællesskab, fordi den enkelte medarbejder har mindre fokus på at beskytte sig selv mod at mod at blive opfattet negativt af kolleger og ledere.

De mest effektive og innovative teams er kendetegnet ved høj grad af psykologisk sikkerhed, hvilket også har en afgørende og positiv indvirken på trivslen, sygefraværet og personaleudskiftningen.

Læs mere om psykologisk sikkerhed

Stærke kollegiale relationer

Når en medarbejdergruppe har svære oplevelser sammen og har brug for at kunne være der for hinanden, så er det hensigtsmæssigt, at de kender hinanden lidt bedre end blot kollegiale. Ikke dermed sagt at de skal være nære personlige venner, men med afsæt i deres fælles opgaveløsning, skal deres relation stikke lidt dybere.

Forskningen inden for feltet arbejder med begrebet ”High Quality”-relationer, hvilket peger på, at når professionelle, kollegiale relationer er af en sådan karakter, så reducerer det forekomsten af konflikter, relationen er mere rummelig, åben og der er en højere grad af forbundenhed.

Relationerne er mere robuste, og man er ikke så bange for uenigheder, fordi man ved, at forholdet kan holde til det. Og endelig er den type relationer mere positive, man føler sig ofte mere værdsat, og man søger aktivt efter noget positivt i den ”anden”, hvilket øger den gensidige empati og psykologiske sikkerhed.