Øget fokus på sikkerhedskulturen hos egetæpper

Egetæpper har i ”Projekt nul ulykker”, der startede i 2016, sat øget fokus på sikkerheden i virksomheden ved at tilføre øget viden gennem et uddannelsesforløb.

Uddannelse af medarbejdere hos egetæpper

Forløbet har været en række uddannelses- & kursusdage for arbejdsmiljørepræsentanter, mellemledere, ambassadører og topledelsen.
Medarbejderne har deltaget med stor entusiasme og har været meget engageret i kurserne. Specielt de medarbejdere, som er ambassadører for det sikre arbejdsmiljø, har været meget positive.

Uddannelse af ambassadører har givet mere fokus på arbejdsmiljøet, og de hjælper til med at skabe synlighed i virksomheden omkring det. Vores mål er at have nul ulykker i 2020, og det kan vi kun indfri med hjælp fra alle medarbejdere. Det har været en øjenåbner for flere medarbejdere at få ny viden omkring sikkerhed igennem kursusdagene med NIRAS JOBLIFE, og de føler sig klædt meget bedre på til at varetage deres kollegers sikkerhed.

En øjenåbner tilsat en maskot

egetæppers maskot

For at skabe mest mulig synlighed om det sikre arbejdsmiljø har egetæpper fået lavet en maskot, der skal være med til at synliggøre og fremme sikkerhedskulturen.

Safety Walk hos egetæpper

Der er blevet lagt mange ressourcer i at fremme sikkerhedskulturen de seneste 2 år. Ud over uddannelse gennemføres der bl.a. også Safety Walks én gang i måneden.
Begrebet Safety Walk dækker over en metode, hvor arbejdsmiljøgrupper og -ambassadører går en tur rundt i virksomheden, alt imens der fokuseres på sikkerhedsadfærden. I stedet for at irettesætte de ansatte, der ikke arbejder sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, går man i dialog med dem for at finde ud af, hvorfor deres adfærd er, som den er, og hvilke løsninger de eventuelt selv har på problemet.