Systematisk indsats giver sikker byggeplads hos Tican A/S

Slagteriet Tican A/S satte i samarbejde med NIRAS fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed på byggepladsen, da en ny køletunnel skulle etableres. Daglige runderinger og en systematisk indsats for at skabe god kommunikation og sikker adfærd har været hjørnestenene i arbejdsmiljøarbejdet, der med succes har forebygget alvorlige ulykker.

Tican

Forud for selve byggefasen blev alle entreprenører samlet til et lovpligtigt opstartsmøde. Her blev Ticans intentioner og retningslinjer ridset op, herunder planen for sikkerhed og sundhed samt byggepladsens indretning. Ved mødet indbød Tican til åben dialog om arbejdsmiljø og sikkerhed i byggeperioden med henblik på at få aktørerne på byggepladsen til at føle ejerskab og medansvar i forhold til at opretholde en høj grad af orden og sikkerhed.

I vores øjne er fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed et vilkår og en forudsætning for gennemførelsen af et sådant projekt. Det har været vores og NIRAS JOBLIFE tilgang til projektet, og dermed har rammerne været tydelige for leverandørerne – til gensidig gavn for arbejdsmiljøet og sikkerheden på arbejdspladsen.
Det er ingen hemmelighed, at jeg er meget stolt af det arbejdsmiljø- og sikkerhedsarbejde, der blev udført i dette projekt!”

Arbejdsmiljøkoordinering på byggepladsen

NIRAS JOBLIFE varetog den lovpligtige arbejdsmiljøkoordinering undervejs i byggefasen og foretog runderinger på byggepladsen samt afholdt sikkerhedsmøder hver 14. dag. NIRAS JOBLIFE arbejdsmiljøkoordinator og Ticans arbejdsmiljømedarbejder var desuden jævnligt i dialog om forskellige problemstillinger på byggepladsen og mulige løsninger.

I de mellemliggende perioder var Ticans arbejdsmiljømedarbejder dagligt på byggepladsen for at kommunikere omkring sikkerhed og adfærd og dermed signalere bygherrens prioritering af arbejdsmiljøet, imens introduktionsmøder for nytilkomne håndværkere på pladsen blev afholdt løbende. Ticans konstante og vedholdende fokus på sikkerhed på byggepladsen har i høj grad medvirket til, at kun en enkelt mindre ulykke fandt sted i løbet af det halve år, byggeriet stod på.

Fokus på sikkerhed i projekteringsfasen

Slagteriet Tican A/S ligger ved havnen i Thisted. Der er ikke meget plads til et byggeprojekt, med alt hvad dertil hører. For at forebygge ulykker var fokus på byggepladsens indretning og på særligt farligt arbejde allerede i projekteringsfasen derfor vigtigt, og NIRAS JOBLIFE og Tican gennemgik de særligt farlige forhold, der kunne forudses.

Et af forholdene handlede om løft tæt på ammoniakinstallationer under elementmontagen ved en maskinstue. Løsningen blev at tømme anlægget for ammoniak i det berørte område samt afspærre kranområdet eller opstille vagter og overvågning afhængigt af kranens position. Desuden evakuerede man de bygninger, som kranen skulle løfte elementer ind over.

En anden problemstilling bestod i at afsætte plads til håndværkernes varebiler i området. Efter en grundig vurdering af, hvor der kunne blive plads til det forventede antal biler i byggeperioden, fik entreprenørerne anvist parkeringspladser ved hjælp af byggepladstegningen og en informationsfolder.

Ovenstående er blot to af de mange forhold, der blev bearbejdet allerede i projekteringsfasen, hvilket medførte en større orden og ryddelighed samt mere sikkert arbejde på byggepladsen. Forebyggelse i projekteringsfasen har desuden gjort sikkerhedsarbejdet lettere for Ticans arbejdsmiljømedarbejder og NIRAS’ arbejdsmiljøkoordinator i byggefasen.

Eksempel fra parkeringsfolderen: ”Parkeringspladserne ved byggepladshegnet og hovedindgangen er KUN til af– og pålæsning og må kun foregå i 30 minutter af gangen. Denne regel SKAL overholdes, da vi får mange køretøjer i området under byggeriet. Langtidsparkering foregår på offentlig P-plads ved havnen eller Tican P-plads øst for slagteriet.”