Bæredygtighedsmålinger – kontrol af indeklimaluften i bæredygtigt byggeri

Bæredygtighedsmålinger

Kontrol af indeluften i eksisterende bygninger ved hjælp af målinger er ikke noget nyt - det er kontrol af indeklimaluften i forbindelse med nybyggeri til gengæld!

Når indeklimaluften historisk set er blevet kontrolleret i eksisterende byggeri, har det ofte været med henblik på at afdække eventuelle problemstillinger, fx ift. gener udtrykt fra bygningens brugere (fx skimmelsvamp, PCB eller radon) for at kunne afhjælpe et problem. I forhold til nybyggeri er formålet lidt et andet.

I forbindelse med DGNB-systemet, som er en ambitiøs kvalitetsstandard indenfor bæredygtigt byggeri, er kontrol af indeklimaluften formuleret som et knock-out-kriterium i forhold til DNGB- certificeringsordningen.

Der er defineret en række krav til kvaliteten af indeklimaluften, hvorfor bygningsmassen ikke må afdampe en række stoffer. Viser kontrolmålingerne af indeklimaluften ikke lever op til kravene, kan byggeriet ikke certificeres.

Kontrol af indeklimaluften har altså til formål at sikre, at det planlagte byggeri stemmer overens med virkeligheden – det bæredygtige byggeri kontrolleres altså med ”bæredygtighedsmålinger”.

I den nyeste version af DGNB-kriterierne stilles der krav til koncentrationen af specifikke flygtige organiske stoffer (VOC’er) og aldehyder i det færdige byggeris indeluft. Målingerne skal udføres senest 28 dage efter et repræsentativt rum er “klart til aflevering”.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev