Distanceledelse

- 5 anbefalinger

Distanceledelse - 5 anbefalinger

Coronakrisen har store konsekvenser for hele det danske arbejdsmarked. I mange virksomheder skal man pludselig til at arbejde på nye måder, hvor vi fx sidder hver for sig på hver vores hjemmekontor. Samtidig medfører krisen, at mange føler utryghed for eget eller andres helbred, arbejdspladsens eksistensgrundlag, risiko for afskedigelse mv.

Denne nye situation stiller særlige krav til ledelse, og når der af gode grunde ikke er mulighed for at mødes ansigt til ansigt, skal situationen over i købet klares på distancen.

Hos Joblife har vi stor erfaring i at rådgive og yde sparring til ledere, og i den aktuelle krise har vi følgende anbefalinger:

1. Løbende kontakt

Alle medarbejdere har brug for oplevelsen af at blive set, hørt og anerkendt. Det gælder ikke mindst i en krisesituation, som ingen kan overskue konsekvensen af. Vi reagerer alle forskelligt og ikke altid lige rationelt. Det skal du som leder være forberedt på og kunne håndtere. Sørg derfor for løbende kontakt, også med dem, der ikke selv er opsøgende. Lyt, spørg ind og afliv eventuelle myter eller misforståelser, der ofte opstår i perioder med usikkerhed.

2. Sociale relationer

For mange mennesker er kollegerne på jobbet en stor og væsentlig del af det sociale netværk. Det kan derfor være forbundet med stort afsavn, når man ikke har sine nærmeste kolleger omkring sig i en længere periode. Tænk derfor på, hvordan I kan sikre de sociale relationer, evt. med teknologiens hjælp. Aftal kaffemøder via Skype eller Teams, hvor I har mulighed for at drøfte stort og småt og selvfølgelig også drøfte faglige udfordringer i en ekstraordinær tid, hvor intet er som det plejer at være.

3. Klar forventningsafstemning

Afhængig af hvor selvledende medarbejderne normalt er, kan der være behov for klare aftaler om: hvilke opgaver skal prioriteres? Hvornår er en opgave løst? Hvilke beslutninger kan medarbejderen selv træffe, og hvornår skal lederen involveres? I hvilket omfang kan lederen træffes og stå til rådighed? Målret forventningsafstemningen til den enkelte medarbejder, afhængig af erfaring, uddannelse og opgavernes kompleksitet.

4. Vis tillid

Hjemmearbejde er ofte forbundet med ændrede arbejdsrutiner. Måske er medarbejderen ikke alene hjemme, men omgivet af ægtefælle, børn og hund, med risiko for hyppige forstyrrelser og ekstraordinære pauser. Men der vil også være mulighed for ro og fordybelse i perioder, hvor der kan arbejdes uforstyrret og effektivt. Se derfor på, hvad medarbejderen får udrettet i et lidt længere tidsperspektiv. Interesser dig for resultaterne i højere grad end for metoder og tidsplaner. Du er helt afhængig af, at medarbejderen tager ansvar for sine egne opgaver. Din tillid er derfor afgørende og vil ovenikøbet virke motiverende.

5. Del succeser

Vi har hørt det så tit ”del succeserne med hinanden”. Det skal vi huske, især når krisen kradser. Hvad kan vi lykkes med – også i en svær tid? Tættere relationer til vores kunder, borgere eller brugere, der alle hjælper til at få tingene til at glide og viser forståelse. Det er den slags oplevelser, der skal medvirke til at holde modet og arbejdsglæden oppe. Del derfor succeserne med hinanden, skru ned for beskedenheden og janteloven. Det kan du som leder understøtte, dels ved at dele dine succeser, dels ved aktivt at efterspørge historier fra dine medarbejdere.

 

Kriser er hårde, når de står på, men de bidrager også ofte til udvikling og styrker relationer. Det danske samfund har vist sig fra sin bedste side, hvor arbejdsmarkedets parter, regering og folketing på rekordtid har indgået vidtgående aftaler, der bidrager til at hjælpe os alle gennem krisen.

Hos Joblife står vi også parat til at hjælpe og rådgive, vi kan nås både på mail og telefon og rådgivningen kan leveres online.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev