Hjemmearbejde foran skærmen anno 2022

Hjemmearbejdsplads

De seneste to år har arbejdsforholdene ændret sig radikalt for mange danskere med skærmarbejde. Pandemien har i den grad påvirket vores arbejdsliv, idet mange, enten frivilligt eller som et arbejdsgiverkrav, har været hjemsendt i et hidtil uset omfang med deres forskelligartede skærmarbejde, online møder etc. En ændring som ingen havde forudset og derfor, ej heller havde overvejet kort- eller langtidseffekterne af. I den forbindelse tænkes særligt på de fysiske eller ergonomiske konsekvenser af at sidde uvant lang tid med skærmarbejde på en hjemmearbejdsplads.

Den fysiske eller ergonomiske konsekvens kan hurtig gå hen og blive meget mærkbar og konkret for de medarbejdere, der pludselig sidder 8 timer dagligt derhjemme.

Heldigvis er der gode råd, som i den grad medvirker til at forebygge de eventuelle fysiske gener, som kan opstå i forbindelse med de mange timer med skærmarbejde på hjemmekontoret over flere uger og måneder.

Cand. Scient., arbejdsfysiolog Stefan Hansen i Joblife anbefaler at følge nedenstående 7 gode råd:

  • Placer din bærbære PC et stykke inde på bordet, så der er plads til at hvile/aflaste underarmene (Billede 1).
  • Flip skærmen godt bag over, så man ikke sidder med meget bøjet nakke og ser nedad (Billede 1).
  • Brug meget gerne et trådløst tastatur og i det tilfælde, placér den bærbare ovenpå bøger eller på en fod (Billlede 2).
  • Bruges et trådløst tastatur, bør også en trådløs mus bruges, så man ikke sidder sammenbøjet over udstyret (Billede 2).
  • Reel variation i form af fx stående arbejde og gående møder vil på daglig basis også have forbyggende effekt (Billede 3).
  • Husk minutters pause hver time giver tiltrængt hvile og restitution for både øjne og muskulatur.
  • Sidst, men ikke mindst har øvelser minimum 2 gange om ugen igen og igen vist at have forebyggende effekt på fysiske gener og virke positivt på produktiviteten (Billede 4).

At emnet omkring skærmarbejde igen er ekstra relevant, skyldes et nyt lovforslag, der betyder, at arbejdsgiveren kun har forpligtigelser over for arbejdstageren, hvis denne arbejder hjemme mere end 2 dage om ugen. Beskæftigelsesministeriet skriver følgende på sin hjemmeside om reglerne, som forventes at træde i kraft ultimo april 2022:

I dag gælder en række særlige krav til indretning af såkaldte ”skærmarbejdspladser”. Reglerne indtræder, når skærmarbejdet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt, og arbejdstiden svarer til én dag eller mere inden for en normal arbejdsuge. Fremover vil reglen om, at arbejdstiden skal svare til én dag eller mere blive fastsat til mere end to dage om ugen set som et gennemsnit over cirka en måned. Dette gælder både skærmarbejde hjemme, på faste arbejdssteder og på skiftende arbejdssteder.

Der er meget forskellige holdninger til det nye lovforslag om skærmarbejde; hvorvidt det er en fordel eller giver ekstra udfordringer for arbejdstagerne. Uagtet holdning vil det helt sikkert have en positiv forebyggende effekt for den enkelte, der sidder derhjemme med skærmarbejde og arbejder ud fra et fagligt/fysiologisk perspektiv at følge de ovenstående råd.

Det er altid og særligt efter regelændringerne en god ide at efterleve de forskellige de 7 gode råd.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev