Forebyggelse af arbejdsulykker betaler sig – også i byggebranchen

Arbejdsmand på tag

Nye resultater fra et forsknings- og udviklingsprojekt viser, at det har positiv indflydelse på tid, kvalitet og pris mv., hvis byggeriets parter fra begyndelsen gør en indsats for at forebygge arbejdsulykker på byggepladsen. Resultaterne fremlægges på en konference d. 6. juni 2019.

Hvordan kan landets mange sygehusbyggerier bruges til at udvikle både arbejdsmiljø og produktivitet i den danske bygge- og anlægsbranche?

Det spørgsmål stiller Bygherreforeningen og Videntjenesten om arbejdsmiljø på en konference, som de afholder den 6. juni i København.

På konferencen kan du bl.a. høre om de nyeste resultater om sammenhængene mellem ulykkesforebyggelse og projektøkonomi fra et forsknings- og udviklingsprojektet, som NIRAS gennemfører i samarbejde med COWI og med støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden. Det er markeds- og projektchef Per Tybjerg Aldrich, NIRAS, der leder forsknings- og udviklingsprojektet, og som holder oplægget på konferencen.

Per Tybjerg

Om projektet fortæller han:

Det siger sig selv, at tiltag til forebyggelse af ulykker alt andet lige fører til færre ulykker og dermed sparede omkostninger. På den anden side er der også omkostninger forbundet med ulykkesforebyggende tiltag. I projektet har vi derfor interesseret os for den samlede påvirkning på projektøkonomien for henholdsvis bygherren, den projekterende og entreprenøren af ulykkesforebyggende tiltag. Og vores statistiske analyser viser altså, at det betaler sig at forebygge ulykker.

Konferencen byder også på et oplæg ved chefkonsulent Katrine von Schimmelmann, NIRAS. Hun præsenterer erfaringerne med arbejdsmiljøstrategien og -politikken på Det Ny Universitetshospital Aarhus (DNU), og hvordan den blev initieret og realiseret gennem tiltag og kampagner, samt hvilken effekt man oplevede på antallet af arbejdsulykker og på arbejdsmiljøet på byggepladsen. Hendes baggrund for oplægget er, at hun tidligere var arbejdsmiljø- og sikkerhedsleder under opførslen af DNU.

Det er ikke kun erfaringer og læring fra sygehusbyggerier, der formidles på konferencen. F.eks. er der også et oplæg om arbejdsmiljøet i forbindelse med Cityringen i København ved director, Safety & Environment Margot Brabrand fra Metroselskabet & Hovedstadens Letbane.

Konferencen henvender sig til ledelsesniveauet på sygehusprojekterne og i regionerne samt regionspolitikere, men alle, der er en del af ledelsesniveauet på større projekter, kan finde inspiration i at deltage.

Program og tilmelding til konferencen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev