Gode råd ved afprøvning af exo-skeletter

Exo-skeletter

Der findes og opfindes mange forskellige typer af tekniske hjælpemidler inden for arbejdsmiljøet, som kan bidrage til at reducere eller fjerne de ergonomiske belastninger for og fra medarbejderne. Et af de nyere skud på stammen af tekniske hjælpemidler er exo-skeletter, der endnu ikke er så udbredte herhjemme.

Mange brancher er begyndt at interessere sig for exo-skeletter i forbindelse med at undersøge, om de kan reducere belastningerne på kroppen. Men hvad er exo-skeletter – og hvad kan de?

Oprindelig er exo-skeletter blevet brugt inden for rehabilitering og bilindustrien, så det er ikke noget, som så mange mennesker i arbejdsstyrken har stiftet bekendtskab med eller har afprøvet på egen krop. Exo-skeletterne er primært udviklet til at aflaste lænd, nakke, skulder og hånd, og det er derfor de led, hvor man kan nedsætte belastningen. De findes i forskellige størrelser, fx S, M & L, de vejer ganske lidt og har forskellige justeringsmuligheder.

Det er vigtigt, at man ved enhver ergonomisk udfordring starter med at vurdere omfanget af udfordringen og derved får et klart billede af belastningen, som medarbejderen/-erne udsættes for. Om belastningen skyldes tunge byrder, løftefrekvens, rækkeafstande, hastighed, arbejdsstilling eller noget helt andet, er afgørende for at få kortlagt udfordringen grundigt, så man ikke prøver at løse problemet med fx et exo-skelet med risiko for at indføre yderligere tekniske udfordringer. Hvis der ikke findes andre gode løsninger på at forebygge eller reducere en ergonomisk belastning, kan man som virksomhed begynde at se i retning af exo-skeletter. Faktum er, at det er nederst på forebyggelsesstigen.

 

Teknisk hjælpemiddel

Det ændrer ikke ved, at exo-skeletter kan være et særdeles udmærket teknisk hjælpemiddel.

Det er sådan, at Arbejdstilsynet betragter et exo-skelet, som et teknisk hjælpemiddel, der kræver leverandørens brugsanvisning, eftersyn, instruktion mv.

Det tekniske hjælpemiddel – exo-skelettet – skal derfor både være egnet til brugeren og til opgaven, ellers er det et ”no go”, som løsning på en ergonomisk arbejdsmiljøudfordring.

Samtidig er det vigtigt at pointere, at brug af exo-skeletter ikke tilsidesætter de gældende regler omkring løft, træk og skub (Vejledning D.3.1).

 

Hvordan fungerer et exo-skelet?

Et exo-skelet fungerer ved, at det spændes uden på kroppen/arbejdstøjet ved hjælp af stropper med velcro eller lign. og hen over et led, som belastes fysisk ved en given arbejdsproces. Det kan eksempelvis være et fingerled, håndled, albueled, skulderled eller lænderyggen, hvor der er et behov for aflastning ved en konkret arbejdsopgave. Da exo-skelettet spændes på begge sider af det belastede led, og der er indbygget en mekanisk eller elektrisk hjælpeanordning, vil exo-skelettet bidrage til at aflaste leddet under arbejdsudførelse.

Den hjælpende del eller aflastning i exo-skelettet består af elastikstropper, flex-stænger, fjedre eller elmotorer. Når medarbejderen laver den pågældende bevægelse, vil exo-skelettet opleves som en hjælpende hånd eller et skub i bevægelses-/arbejdsretningen, og det vil herved aflaste medarbejderens muskulatur for det pågældende område.

 

Afprøvning af exo-skeletterne

Med ovenstående in mente bør man ikke være forbeholden for at afprøve, om et exo-skelet i den konkrete arbejdssituation kan aflaste medarbejderne for nogle unødige belastninger.

Så afsøg og afprøv de forskellige typer af exo-skeletter i forhold til, om de både fitter medarbejderne og opgaven bedst muligt.

Lav 2-3 pilot-forsøg med de specifikke medarbejdere og produktionsfolk i aktion, så flest mulige fordele og ulemper ved brugen af exo-skelettet afdækkes inden et evt. køb – ergonomisk og produktionsteknisk sparring vil være godt givet ud.

Efter et pilotforsøg vil de involverede parter helt sikkert være mere afklarede omkring fordele og ulemper ved exo-skelettet, og de vil derfor kunne bidrage til en mere præcis kravsspecifikation eller have input til anden optimering.

Vores erfaring som rådgiver er, at det er vigtigt, at denne fase med afprøvning ikke springes over eller bruges for lidt tid på. Det ville være meget ærgerligt, hvis der indkøbes dyrt udstyr, som i bedste fald kun bruges meget begrænset og i værste fald slet ikke.

 

 

Ved et pilot-forsøg kan man med fordel fx stille følgende spørgsmål for at afdække fordele og ulemper:

  • Hvad gør exo-skelettet ved medarbejderens naturlige bevægelsesmønster under arbejdsudførelse?
  • Ændres kroppens andre ledpositioner under brugen af exo-skelettet i forhold til øget eller reduceret belastning?
  • Forlænges arbejdstiden bevidst eller ubevidst for den givne arbejdsproces, når exo-skelettet anvendes?
  • Er der reel risiko for, at medarbejderen løfter mere end normalt under brugen af exo-skelettet?
  • Er der sandsynlighed for, at medarbejderen kommer ud i yderpositioner grundet falsk tryghed under brugen af exo-skelettet?
  • Er der potentiel risiko for overbelastning af andre led eller muskelgrupper grundet brugen af exo-skelettet?

 

Afsluttende bemærkninger

Forskningen omkring exo-skeletter er stadig i fuld gang, og implementeringen i forskellige brancher er stadig noget begrænset herhjemme. Interessant nok ser fx professor John Rasmussen, Ålborg Universitet, exo-skeletter som sikkerhedsudstyr, mens Arbejdstilsynet vurderer exo-skeletter som et teknisk hjælpemiddel.

Der er helt sikkert et ergonomisk potentiale i brugen af exo-skeletter, men det er vigtigt, at den enkelte arbejdsplads laver en grundig kortlægning af de belastninger, som medarbejderne eksponeres for, og derfor om exo-skelettet er en god integrerbar løsning, eller det kun er et plaster på såret.

Joblifes faggruppe ”Sundhed og ergonomi” har selv afprøvet exo-skeletter.

"Vi gjorde os en masse gode erfaringer i faggruppen i forhold til aflastning af lænd og skuldre, og i hvilke situationer dette tekniske hjælpemiddel er relevant at benytte".

Tilmeld dig vores nyhedsbrev