6 gode råd om aktive pauser i arbejdstiden

6 gode råd om aktive pauser

- det betaler sig for alle parter…

Aktive pauser på arbejdspladsen kan nedsætte sygefraværet. Ifølge professor Lars L. Andersen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA kan en indsats på 10 minutters træning forebygge og nedbringe langtidssygefraværet med 13 %.

Vores forskning viser, at småøvelser på arbejdspladsen er et vigtigt supplement til mere traditionelle arbejdsmiljøindsatser. Den sætter en tyk streg under den gavnlige effekt, fysisk træning på arbejdspladsen har for medarbejderne.

Erfaringsmæssigt har vi i Joblife oplevet nogle grundelementer som afgørende for, om en indsats med aktive pauser bliver en succes for medarbejderne og dermed arbejdspladsen. Disse elementer ligger helt i tråd med forskningen fra NFA.

Vores 6 gode råd om aktive pauser er:

  • De aktive pauser skal være frivillige, men med fælles opbakning og deltagelse fra både ledelse og medarbejdere.
  • Øvelserne skal laves i umiddelbar nærhed af, hvor man udfører sin arbejdsopgave.
  • De aktive pauser skal gerne udføres dagligt, men minimum 2 gange pr. uge for at have effekt.
  • Få de aktive pauser lagt i kalenderen eller lagt i forbindelse med andre naturlige afbræk i arbejdsdagen.
  • Få én og gerne flere medarbejdere til at starte og forestå øvelserne – lad det gå på skift, så motivationen bevares.
  • ALLE medarbejdere kan deltage uanset træningstilstand, og det er derfor også en rigtig god samlende aktivitet.

Det betaler sig for alle parter

Der har i mange, mange år været fokus på arbejdsmiljøets fysiske belastninger, der ofte kan medføre gener, smerter og over længere perioder føre til stigende kort- og langtidssygefravær. Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har i lige så mange år forsket i nedslidning, arbejdsskader og forebyggelse i flere forskellige brancher.

Det argument, der ofte vinder indpas i debatten, er økonomi. I 2019 opgjorde Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, at de samlede erstatningsudgifter var omkring 4 milliarder kroner, og andelen af anmeldelser var størst i kategorien ryg og bevægeapparatet, som udgjorde 32,5 % ud af det totale antal anmeldelser i 2019.

En del forskere peger dog på, at den største udgift ligger i nedsat eller tabt produktivitet, grundet man som medarbejder performer mindre, når man har smerter eller gener, eller fordi mindre erfarne overtager arbejdsopgaven. Der er med andre ord et kæmpe uudnyttet potentiale i, at både arbejdsgiver og arbejdstager bidrager til både fysisk og psykisk trivsel på arbejdspladsen, så man som medarbejder performer godt og stabilt i hverdagen uden at eksponeres for nedslidning.

De, indenfor arbejdsmiljø, efterhånden så berømte elastiktræningsøvelser har i årevis været en del af forskningen fra NFA´s side ved professor Lars L. Andersen.

Mange har været skeptiske overfor, hvad øvelserne i arbejdstiden nu har med arbejdsopgaven at gøre? Det er jo i strid med vores autonome og liberale tilgang, at individet ikke på jobbet skal pålægges andet end det, der står i jobkontrakten – skrevet med et glimt i øjet. MEN kan aktive pauser, fx i form af elastikøvelser nu bidrage positivt for både dig som medarbejder, for din afdeling og arbejdsplads, så skal det da efter min mening ha´ mere end blot forsøget. På de, både offentlige og private arbejdspladser, hvor man har formået at gøre aktive pauser, i en eller anden form, til en del af driften og fået det integreret i arbejdsugen, har det haft positiv effekt på både fysisk og mental trivsel samt produktivitet

Aktive pauser

Masser af positiv feedback

Stefan Hansen fortsætter: ”Vi har i Joblife også de sidste mange år bidraget og medvirket til disse elastikøvelser, og udfordringen er altid den sammen: Hvordan bliver de aktive pauser en fast og integreret del af arbejdsugen?”

Joblife har i hvert fald mange og kun positive tilkendegivelser omkring elastiktræning gennem mange år inden for laboratorier, forsikringsbranchen, offentlig og private administrationer, lagermedarbejdere, vindmølleindustrien, chauffører, maskinarbejdere og mange andre. Ofte med udsagn som: ”Jeg troede faktisk ikke på, det havde effekt, men kan godt mærke det virker”, ”Det virker jo som en form for teambuilding” og ”Nå, det kan da godt mærkes alligevel, selv om det bare er en elastik…”

Brug for inspiration til at komme i gang?

Joblife bistår gerne med råd og gode ideer til, hvordan I som virksomhed kommer i gang med aktive pauser både hvad angår processen med at organisere det samt med ideer til konkrete øvelser.

Kontakt gerne Stefan Hansen på stha@joblife.dk, tlf. 22 22 21 38.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev