Gratis webinar: Nye regler for screening og kortlægning for problematiske stoffer ved nedrivning og ombygning

– og APV i den sammenhæng

Gratis webinar - Nye regler for screening og kortlægning for problematiske stoffer ved nedrivning og ombygning

Joblife a/s inviterer til gratis webinar på Teams den 18. marts kl. 9:00 – 10:30 om de nye regler i affaldsbekendtgørelsen, der trådte i kraft den 1. januar 2021.

De nye regler betyder, at alle bygningsmaterialer ved renovering og nedrivning skal screenes og kortlægges, og det er ikke kun for PCB, men for alle problematiske stoffer, når der skabes mere end 1 ton affald.

Når der renoveres og/eller nedrives, skal arbejdsgiveren også tage stilling til eventuelle påvirkninger, som medarbejderne udsættes for af både biologisk og kemisk karakter. Det kan være dyreekskrementer, skimmelsvampe m.v., og det kan være bly, PCB, asbest, kviksølv, PAH m.v. Der skal laves en såkaldt biologisk og kemisk APV.

Webinaret giver klarhed over de nye regler og hvilke opgaver, arbejdsgiveren har ved nedrivning og renoveringer mht. APV.

Målgruppen er alle virksomheder, som udfører renoverings- og/eller nedrivningsarbejde eller bygherrer, der står over for sådan en opgave.

Webinaret vil i overskrifter omhandle:

  • Overblik over den reviderede udgave af affaldsbekendtgørelsen.
  • Hvilke konsekvenser har det for de enkelte faser i nedrivningen? *
  • Hvad er biologisk APV, og hvornår skal den laves?
  • Hvad er kemisk APV/risikovurdering, og hvornår skal den laves?
  • Hvad er procesgenererede forureninger, og hvordan skal det inddrages i den kemiske APV/risikovurdering?

*med faser tænkes fx på tilladelser til nedrivning/renovering, udførelse af screening/kortlægning, selve nedrivningen og opdelingen af affaldet, anmeldelse af affaldet, kørsel med affaldet og modtager af affaldet.

Mere info og tilmelding til webinaret

Læs mere om de nye regler på vores hjemmeside

Og læs mere om screening og kortlægning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev