Kan man forebygge uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen?

Uønsket seksuel opmærksomhed

Lige nu kæmper mange ledere og arbejdsmiljøansvarlige med at sikre medarbejdere mod krænkende handlinger af seksuel karakter på deres arbejdsplads. Det kan være svært at vide, hvor man skal tage fat.

Den bedste måde at starte arbejdet med at forebygge og bekæmpe krænkende handlinger af seksuel karakter er med en klar og entydig ledelsesmæssig udmelding om, at der på arbejdspladsen er nul-tolerance overfor alle former for krænkende handlinger af seksuel karakter.

3 personalepolitiske værktøjer – få en åben dialogkultur

Budskabet om nul-tolerance er startskuddet til en åben dialogkultur uden krænkende handlinger af seksuel karakter. Budskabet skal forankres i den måde, vi forebygger, håndterer og bekæmper krænkelser på, og det kan bl.a. ske gennem tre personalepolitiske værktøjer:

  1. Politikker og retningslinjer
  2. Beredskabsplan
  3. Målrettet kommunikation af nye medarbejdere

Politikker og retningslinjer:
Politikker og retningslinjer er det formelle grundlag for arbejdet med at forebygge, håndtere og bekæmpe krænkende handlinger af seksuel karakter. Politikker og retningslinjerne skal slå fast, at det er den krænkedes opfattelse af handlingen, der definerer, hvorvidt der er tale om netop krænkende handlinger. Men også om hvilke sanktioner, der evt. vil blive taget mod krænkerne. Klare politikker og retningslinjer skaber ro og klarhed både for dem, der udsættes for handlingerne; for dem der er vidne til det og for dem, der er usikre på, hvor grænsen går.

Beredskabsplan:
En god beredskabsplan sikrer at alle ved, hvad de kan og skal gøre, hvis der sker krænkende handlinger af seksuel karakter på arbejdspladsen. Det gælder såvel den umiddelbare hjælp og støtte, når krænkelsen lige er sket, og det gælder den langsigtede hjælp, fx i form af mægling eller psykologsamtaler. Hvis man, som krænket medarbejder eller vidne til krænkelser, kender planerne og føler, at ens henvendelser tages alvorligt, er det lettere at bryde tabuerne og stå frem.

Målrettet kommunikation af nye medarbejdere:
Det er en fælles opgave at sikre, at de nye medarbejdere ved, at der er nul-tolerance overfor krænkende handlinger af seksuel karakter. Og at de ved, at det aldrig er deres skyld eller ansvar, men at de altid kan og skal søge ledelsesmæssig og kollegial støtte.

Arbejdet med de 3 områder; retningslinjer, beredskabsplan og introduktion er et vigtigt fundament for at få skabt den nødvendige åbne dialogkultur. Åbenhed er midlet til at bryde de mange tabuer, der er omkring krænkende handlinger af seksuel karakter. Nul-tolerance definerer en arbejdspladskultur, hvor man ikke behøver at være bange for at blive udsat for krænkelser af seksuel karakter eller for at tale om det, hvis det er sket.

Unge kvinder er ofte de krænkede

Tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) viser, at det ofte er unge kvinder, der udsættes for krænkende handlinger af seksuel karakter. Så det er en sårbar gruppe, der skal have særlig opmærksomhed.

Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø (BFA) har fået udarbejdet en publikation ”Forebyg og håndter krænkende handlinger af seksuel karakter”, hvor NIRAS, nu Joblife, har leveret det fagligt indhold til.

Seniorkonsulent, kultursociolog Signe Ejersbo afholdt en workshop på en arbejdsmiljøkonference hos Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration i marts 2019, hvor emnet var ”Krænkende handlinger af seksuel karakter: Gode omgangsformer og hjælp, hvis det går galt!

Hver 10. person, der udsættes for krænkende handlinger, siger op, så det har store konsekvenser

På workshoppen gennemgik hun bl.a. også de hjælpemidler, som BFA har udarbejdet og som kan hjælpe til at undgå seksuelle krænkelser, bl.a. dilemmakort, citater, cases og beskrivelser af situationer som fx: “Din kollega fortæller, at chefen har opført sig grænseoverskridende over for hende. Hun vil ikke lave en sag ud af det. Hvad gør du?”.

Hent også nyttig hjælp til at arbejde med seksuel chikane her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev