Kemisk risikovurdering – bortfald af krav om arbejdspladsbrugsanvisninger

Øget fokus på kemisk risikovurdering samt instruktion og oplæring, når krav om arbejdspladsbrugsanvisninger bortfalder d. 1. juli 2019.

Nye regler fra Arbejdstilsynet for farlige kemikalier

Ændrede regler træder i kraft d. 1. juli 2019, og her bortfalder kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger (APB’er), hvorefter fokus sættes på:

  • Instruktion og oplæring
  • Kemisk risikovurdering

Kemisk risikovurdering er ikke et nyt begreb, men har ofte været indarbejdet i arbejdspladsbrugsanvisningen.  Alle virksomheder, der arbejder med farlige stoffer og materialer, skal lave kemisk risikovurdering. Formålet med risikovurderingen er at kortlægge, hvor og hvordan medarbejderne kan blive udsat for farlige kemikalier, så virksomheden kan fjerne eller forebygge risikoen. Den skal altså skabe overblik over problemområder, arbejdsopgaver og stoffer, så virksomheden ved, hvor der skal sættes ind.

Risikovurderingerne skal være skriftlige, tilgængelige for de ansatte og skal mindst revideres hvert 3. år eller ved væsentlige ændringer i aktiviteterne – helt som Arbejdspladsvurderinger, APV. Læs mere om hvordan man kan gribe arbejdet an.

I Joblife kan vi være behjælpelige med viden og rådgivning i flere formater fx som workshops, konsulentbistand på virksomheden og igennem vores kemiske styringssystem Dansk Kemidatabase med indarbejdet værktøj til kemisk risikovurdering.

Workshop
Vi udbyder et virksomhedstilrettet kursus, hvor deltagerne klædes på til at foretage en kemisk risikovurdering af virksomhedens kemikalier og kemiske arbejdsprocesser. På kurset tager vi udgangspunkt i virksomhedens kemiske problemstillinger

Konsulentbistand på virksomheden
Vi tilbyder konsulentbistand, hvor en kemiker kommer ud på virksomheden, og vi sammen udarbejder kemisk risikovurdering på jeres processer, arbejdsopgaver eller stoffer.

Dansk Kemidatabase
Dansk Kemidatabase er et styringssystem til administration af virksomhedens kemiske produkter. Dansk Kemidatabase leverer en fortegnelse over virksomhedens produkter, instruktioner lavet ud fra produktets/materialets sikkerhedsdatablad og virksomhedens lokale oplysninger, adgang til sikkerhedsdatablade og nu også et værktøj til kemisk risikovurdering af kemi på virksomheden og/eller i afdelinger mv. som herefter er tilgængelige for virksomhedens medarbejderne.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev