Køkkenmedhjælpere er ofte udsat for forstyrrende og høj støj – nyt katalog anviser løsninger

Støj i køkkener

Det nye katalog, som BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø (BFA) Service – Turisme, har fået udarbejdet kan bl.a. bruges til finde løsninger på støjproblemer, som er fundet ved en arbejdspladsvurdering (APV) eller anden kortlægning af arbejdsmiljøet.

Kataloget kan blive et godt værktøj for arbejdsmiljøorganisationerne i det daglige arbejdsmiljøarbejde, men også i forbindelse med nybyggeri, ombygning og renovering af køkkener. Også eksterne leverandører, som driver et køkken eller kantine, kan få glæde af kataloget, når de skal stille krav til de lokaler, som de skal arbejde i.

Løsninger i kataloget

Kataloget indeholder faktaoplysninger om støj og dens høreskade virkning samt løsninger vedr. støj og akustikproblemer i køkkener som fx:

  • Udarbejdelse af støjpolitik
  • Indretning af køkkenet – akustik regulering
  • Indkøb af støjsvage maskiner og udstyr
  • Afskærmning af støjkilder i køkkenet
  • Indføring af støjdæmpende adfærd
  • Brug af høreværn

Kataloget er lavet af NIRAS for BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø (BFA) Service – Turisme.

Find idekataloget her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev