Lempelse af transportregler af håndsprit under Corona-epidemien

- men vigtige retningslinjer at følge

I forbindelse med COVID-19 har der været øget behov for håndsprit rundt omkring på de danske virksomheder. Da mange af håndspritmidlerne, som er effektive overfor virus, er alkoholbaserede med et højt indhold af brandfarlige væsker, er transporten af disse omfattet af reglerne for vejtransport af farligt gods (ADR).

For at imødekomme det øgede behov for distribution af håndsprit, er Danmark tiltrådt en international aftale om undtagelse af transportreglerne i forbindelse med transport af håndsprit i relation til COVID-19 situationen. Lempelsen er gældende til og med 31. august 2020 og er vedtaget i Særaftale M328.

Særaftalen frem til 31. august 2020

Særaftalen betyder, at transport af håndsprit kan undtages fra de normale bestemmelser (ADR), forudsat at en række betingelser er opfyldt:

  • Håndsprit, både gel og opløsning, er pakket i emballager på max 5 liter
  • Højst 240 liter håndsprit kan transporteres pr. transportenhed
  • Intet andet farligt gods må transporters på transportenheden
  • Emballagen skal være egnet til sikker transport af håndsprit, og skal kunne forhindre lækage af håndspritten
  • Køretøjet, der transporterer håndsprit, skal være udstyret med en ildslukker i overensstemmelse med de almindelige sikkerhedskrav
  • En kopi af Særaftale M328 skal medbringes ved transporten, så den kan fremvises efter anmodning

Enhver hændelse eller ulykke, der opstår under en transport, som er omfattet af Særaftale M328, skal rapporteres indenfor 24 timer til Beredskabsstyrelsen

Chaufføren skal være klædt på til at håndtere en ulykke

I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der opstår under transporten, skal chaufføren følge foranstaltningerne i de skriftlige anvisninger iht. ADR, samt sørge for at særaftale M328 er let tilgængelig for redningsfolkene.

Det er altså vigtigt, at chaufføren er grundigt instrueret om transporten og om, hvordan vedkommende skal agere, hvis der sker en ulykke.

Opbevaring af håndsprit

Vigtigt er det også at kende regler for opbevaring af håndsprit. Læs mere her

Anvisninger for transport af brandfarlige væsker, såsom håndsprit

Anvisninger for transport af brandfarlige væsker, såsom håndsprit

Tilmeld dig vores nyhedsbrev