Samarbejde – hver for sig!

Samarbejde - hver for sig
Kontakt med kolleger er vigtigt i en tid, hvor man arbejder hver for sig – både med fagligt indhold og mere socialt.

Emnet ‘Samarbejde – hver for sig’ er på dagsordenen, når vi afholder vores supplerende uddannelse til arbejdsmiljøgrupperne, SUPP21 i september. Her præsenterer vi en række erfaringer fra ”den virkelige verden”, der viser mulighederne for at skabe et godt og effektivt arbejdsmiljø både på virksomheden og på hjemmearbejdspladsen samt inspiration til at skabe rammerne for et sundt arbejdsliv.

Historien har vist os, at store kriser sætter gang i udviklingen og innovationen. Vi står derfor i en historisk tid med en helt særlig mulighed for at gentænke den måde, vi arbejder på. Kendte vaner, rutiner og selvfølgeligheder er under forandring, og vi tvinges til at tænke i nye og anderledes metoder, teknikker og virkemidler. Når vi forhåbentlig snart er på den anden side af Corona, handler det om at bevare alt det bedste af det, vi har lært. En ting er sikkert, vi kommer aldrig tilbage til helt stabile tilstande, hvor vi ser et arbejdsmarked som før marts 2020.

Vi ser ind i en fremtid, der rummer et væld af muligheder, og hvis vi griber det rigtigt an, kan der hentes store gevinster i form af øget fleksibilitet, effektivitet, læring, kreativitet og udvikling. Allerede nu ser vi de første fordele, fx med mindre transporttid, øget fleksibilitet med onlinemøder, hvor det er hurtigt og nemt at mødes på tværs af store afstande, og hvor det er nemt at hente en ekspert ind for en kort bemærkning.

Omvendt er der også risiko for, at vi vil føle os alene, isolerede og udfordrede på at holde energien for at sikre en effektiv hverdag. Vi savner den lille sludder ved kaffemaskinen, der ofte byder på kreative idéer og løsningsforslag. Eller fornemmelsen af om kollegerne nu er okay. Det stiller nye krav til os alle, både som kolleger og som leder.

Eksempler på områder, som vi i fællesskab, skal være opmærksomme på:

  • Hvor går grænsen for vores arbejde? Grænserne bliver udviskede både fysisk, tidsmæssigt og ift., hvornår en opgave er løst godt nok.
  • Fysisk indretning: Langt de fleste har en god, velindrettet arbejdsplads på deres virksomhed, men hvordan ser det ud på hjemmearbejdspladsen? Er den også indrettet, så man kan holde til at arbejde i mange timer om ugen? Og har vi overhovedet behov for en fast arbejdsplads, når vi ikke er der til dagligt?
  • Struktur og planlægning af arbejdet: Vi reagerer forskelligt. Nogle har svært ved at komme i gang om morgenen, andre har svært ved at holde pauser eller stoppe, når arbejdsdagen burde være slut. Er der behov for nye rutiner, fx aktive pauser i form af gåture eller øvelser?
  • Hvad laver de andre? Vi hører fra flere virksomheder, at der opstår mistillid kolleger imellem, når det bliver utydeligt, hvad de andre leverer. Hvordan sikrer vi, at det ikke giver grobund for konflikter eller mistillid?
  • Arbejdsro og passende forstyrrelser. Vores nye arbejdsliv indebærer indimellem nye udfordringer, når familie og husdyr er ”med på job”. Det betyder også, at vi kommer tættere på hinanden privat, hvilket kan være hyggeligt, men måske også lidt grænseoverskridende. Omvendt kan lange arbejdsdage på hjemmekontoret betyde, at vores sociale behov ikke dækkes, og vi savner de små forstyrrelser fra kolleger, der får os til tænke anderledes og føle os som en del af en helhed.

Dette er vigtige drøftelser at have på arbejdspladsen, så der dannes muligheder for at skabe et godt og effektivt arbejdsmiljø, både på virksomheden og på hjemmearbejdspladsen samt inspiration til at skabe rammerne for et sundt arbejdsliv.

Joblife faciliterer processer for ledelsen, arbejdsmiljøorganisationen m.fl. i arbejdet med at skabe et godt samarbejde – hver for sig.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev