ATEX – basiskursus

Viden om eksplosionsfarlig atmosfære, risikovurdering, instruktion, APV m.v.

ATEX er eksplosiv atmosfære og går ud på at forebygge eksplosioner, som kan have store konsekvenser for personer og udstyr.  Eksplosiv atmosfære kan opstå fra brandfarlige væsker, gasser og støv. Siden 2006 har det været et lovkrav, at virksomheder skal lave en særlig grundig ATEX gennemgang minimum hvert 3. år

Dette kursus er et basiskursus med grundlæggende viden om ATEX, og henvender sig til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og andre medarbejdere på alle niveauer i organisationen.

Indhold

 • Hvad er ATEX?
 • Lovkrav vedr. ATEX
 • Brandfarlige væsker og gasser
 • Eksplosionsfarligt støv
 • ATEX APV
 • Risikovurdering af ATEX forhold
 • ATEX Zoneklassifikation
 • Udstyr, vedligeholdelse og ATEX
 • Sikkerhedsforanstaltninger
 • Instruktion og ATEX
 • Værd at vide omkring ATEX
 • Eksempler og cases omkring ATEX risikovurdering og fastlæggelse af ATEX zoner


Jeres udbytte:

I får basisviden om, hvad ATEX er, og hvad det går ud på:

 • Kendskab til lovgivningen på området.
 • Viden om de grundlæggende forhold til at kunne lave risikovurdering indenfor ATEX
 • Viden om instruktionskrav og sikkerhedsforanstaltninger i forhold til personer og udstyr
 • Viden om, hvordan I kan lave ATEX APV og ATEX klassifikation.

Varighed:  ½  dag fx fra kl. 8.30 – 12.00.