Eksterne leverandører – Krav og koordinering

Eksterne leverandører - krav og koordinering

Det er ofte lettere at stille krav og følge op, når det drejer sig om egne medarbejdere. Det kan være en større udfordring med eksterne leverandører og håndværkere, der udfører arbejde virksomheden.

Arbejdsmiljølovgivningen stiller krav om, at man samarbejder om arbejdsmiljøet, når der er flere arbejdsgivere involveret på arbejdspladsen. For at forebygge ulykker, er det essentielt, at man får informeret om egne risici og tydeliggjort forventninger og krav til leverandørens håndtering af arbejdsmiljø og sikkerhed.

På uddannelsen bliver deltagerne præsenteret for metoder og værktøjer til at styre og koordinere med eksterne leverandører.

Uddannelsen vil i overskrifter omhandle:

  • Krav og koordinering før leverandøren ankommer
  • Lokale instruktioner og koordinering når leverandøren ankommer
  • Før arbejdet (arbejdstilladelser, risikovurderinger, tool-box m.m.)
  • Under arbejdet (kontrol, løbende risikovurderinger, opfølgning)
  • Efter arbejdet (oprydning og evaluering)

Uddannelsen vil bestå af oplæg fra underviseren, dialog og gruppearbejde. Uddannelsesmateriale fremsendes på mail før uddannelsen afholdes.

Målgruppe:
Arbejdsmiljøledere, medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejdere fra vedligehold som arbejder med koordinering, instruktion og information af eksterne leverandører i virksomheden.

Dato og varighed:
Næste dato er ikke fastlagt pt. (3 timer, afholdes online)

Pris pr. person:
kr. 1.000,00 ekskl. moms