Introduktion til kemi på arbejdspladsen

Introduktion til kemi på arbejdspladsen

Uddannelsen vil sætte fokus på kemikaliehåndtering på de danske arbejdspladser, herunder anvendelsesbegrænsninger og instruktionskrav. Uddannelsen vil klæde deltagerne på til at håndtere kemiske produkter i deres hverdag, samt de krav til instruktion samt kemisk risikovurdering, det medfører.

Uddannelsen vil i overskrifter omhandle:

  • Sundhedsfarer og eksponeringsveje
  • Mærkning
  • Værnemidler
  • Anvendelsesbegrænsninger
  • Instruktion og oplæring
  • Kemisk risikovurdering

Uddannelsen vil bestå af oplæg fra underviseren, gruppearbejde samt opgaveløsning ved hjælp af flere tekniske løsninger. Uddannelsesmateriale fremsendes på mail, før uddannelsen afholdes.

Målgruppe:
Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejdere som håndterer kemiske produkter i deres hverdag.

Dato og varighed:
Den 28. september kl. 9:00 -13:00 (4 timer, afholdes online)

Pris for deltagelse
Prisen pr. person er 1.250 kr. pr. pers.  ekskl. moms.