Introduktionskursus til lovgivningen om farligt gods

Farligt gods lovgivningen med fokus på at arbejdsmiljøorganisationen får kendskab til, hvilke risici der er forbundet med håndtering af farligt gods, samt hvilke lovkrav der er gældende for virksomheden, fx er der krav om, at alle der er involveret i transporten, skal
have et kapitel 1.3 uddannelse.

Vi arbejder med

 • Hvad er farligt gods
 • Risici og fare forbundet med farligt gods
 • Transportformer
 • Generelle regler til pakning og mærkning af farligt gods
 • Generelle regler til afsendelse, dokumenter og læsning af farligt gods
 • Generelle regler til mærkning og udstyr på køretøjer
 • Generelle regler til chaufføren af farligt gods
 • Generelle regler til modtagelse og aflæsning af farligt gods
 • Sikkerhedsrådgiver
 • Kendskab til kapitel 1.3 uddannelse
 • Kendskab til ADR bevis

Hvem deltager

Kurset om farligt gods er målrettet arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere i virksomheder, hvor der håndteres farligt gods.

Kontakt vores kursusafdeling hvis du er interesseret i kurset