Klassificering og mærkning af kemikalier (CLP)

Webinar om CLP klassificering og mærkning

Denne uddannelse klæder deltagerne på til at klassificere nye rene kemikalier og/eller kemiske blandinger, hvilket er nødvendigt i forhold til udarbejdelse af sikkerhedsdatablade samt etiketter til kemiske produkter.

På kurset gennemgås de forskellige fareklasser i CLP, og hvilke grænser, der resulterer i, at et kemisk produkt skal klassificeres som farligt. Dette vil ske igennem eksempler og regneopgaver. Der vil desuden være nogle opgaver, som man kan lave imellem de to undervisningsdage.

Efter kurset vil deltagerne være i stand til at klassificere et kemisk produkt og forholde sig kritisk til mærkningen af allerede klassificerede produkter.

Uddannelsen vil i overskrifter omhandle:

  • Klassificering og mærkning efter CLP (regler om klassificering, mærkning og emballering)
  • Fareetiketter
  • Farepiktogrammer
  • Fare- og sikkerhedssætninger
  • Signalord
  • CLP-forordningen, samt det bagvedliggende internationale regelsæt GHS
  • Konvertering af klassificering fra de gamle regler (DSD/DPD) til CLP

Målgruppe:
Medarbejdere som fx udarbejder sikkerhedsdatablade og/eller etiketter.

Dato og varighed:
Del 1 – 21. april 2022 (2 x 4 timer, afholdes online)
Del 2 – 28. april 2022 (2 x 4 timer, afholdes online)

Pris pr. person:
kr. 2.500,00 ekskl. moms.