TOOLBOX træning

Joblife lancerer nu en uddannelsesrække – kaldet TOOLBOX-træning – målrettet formænd på danske byggepladser.

Toolbox træning

Hvad giver TOOLBOX-træning?

Formænd får ny viden og nye færdigheder, som de kan anvende i deres planlægning af arbejdet på byggepladsen, til at forebygge udvalgte erhvervssygdomme og ulykker samt til deres dialog og samarbejde med medarbejderne. Medarbejderne vil blive inddraget mere i arbejdsmiljøarbejdet, og der vil opstå et bedre tillidsforhold mellem formænd og medarbejdere. Målet er derfor, at formændene bliver i stand til at skabe et naturligt forum på byggepladsen for at tale om arbejdsmiljø, nærved-ulykker og forebyggelse af tidlig nedslidning. Der er tilmed dokumenteret effekt af træningen til forbedring af arbejdsmiljøet.

Hvad er formålet?

For at styrke kommunikationen om samarbejde og sikkerhed på de danske byggepladser har forskere fra Det National Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) udviklet træningsprogrammet TOOLBOX – træning. Den målrettede træning lægger vægt på, at deltagerne kan overføre teoretisk viden til praksis. Metoderne er derfor oplæg, diskussion, gruppearbejde, praktiske øvelser, rollespil og afprøvning af værktøjer til planlægning og kommunikation på egen arbejdsplads. Denne ny forskning har Joblife omsat til virkelighed og udbyder derfor ny TOOLBOX  – træning til alle.

Hvad er baggrunden for TOOLBOX-træning?

TOOLBOX – træning er inspireret af konceptet med TOOLBOX-møder, som praktiseres i byggebranchen i Storbritannien og USA. Det dækker over samarbejdsmøder mellem en formand og hans sjak, som inddrager arbejdsmiljø og sikkerhed. NFA har videreudviklet møderne henimod en decideret træningsuddannelse og tilpasset den danske forhold. Ansatte i bygge– og anlægsbranchen er nemlig historisk set en udsat jobgruppe med stor risiko for at blive involveret i arbejdsulykker og forøget risiko for tidlig nedslidning og førtidspensionering. I 2014 skete 11 procent af alle og 13 procent af alvorlige anmeldte arbejdsulykker i Danmark inden for bygge- og anlægsbranchen. Risikoen for at komme ud for en arbejdsulykke var tilmed dobbelt så stor sammenlignet med gennemsnittet for alle brancher. De skræmmende tendenser udfordrer såvel de enkelte ansattes arbejdsevne, branchens overordnede ry samt virksomhedernes muligheder for at drive en sund forretning.

Læs mere om TOOLBOX-træningens effekt på arbejdsmiljøet.

Vi arbejder med

Træningen er bygget op af korte undervisningsmoduler, opgaver i små grupper og træning af konkrete situationer fra hverdagen:

● Roller og ansvar
● Konflikthåndtering
● Kommunikation
● Ledelse og samarbejde
● Planlægning
● Sundhed på arbejdspladsen
● Forebyggelse af ulykker, nedslidning og sygdomme
● Kommunikation på tværs af sprog og kultur

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle formænd i bygge- og anlægsbranchen.

Uddannelse er på 22 timer fordelt over fem dage Kl. 10.00 – 14.30 med ca. to uger mellem hver uddannelsesdag.