Ulykkesforebyggelse ved intern færdsel

Ulykkesforebyggelse ved intern færdsel

Uddannelsen sætter fokus på forebyggelse af ulykker i forbindelse med den interne færdsel ved gående og kørende færdsel og håndtering af gods over 2 meters højde. De vigtigste regler bliver gennemgået. Uddannelsen vil klæde deltagerne på til at kortlægge færdsel i virksomheden og vurdere brugbarheden af forskellige tekniske løsninger.

Uddannelsen vil i overskrifter omhandle:

  • Regler for intern færdsel – indendørs og udendørs
  • Metode til kortlægning af færdslen
  • Eksempler på løsninger
  • Værktøj til opfølgning

Uddannelsen vil bestå af oplæg fra underviseren, små opgaver i plenum og gruppearbejde.

Målgruppe:
Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, arbejdsmiljøansatte, vedligehold og teknikere.

Dato og varighed:
Næste kursusdato ikke fastlagt endnu  (2½ time, afholdes online)

Pris pr. person i 2021:

kr. 850,00 ekskl. moms.