Arbejdsmiljø er væsentligst årsag til substitution af farlig kemi

Arbejdsmiljø er væsentligst årsag til substitution af farlig kemi

I Center for Cirkulær Kemi har der i 3 år været fokus på substitution af de farlige kemiske stoffer i tre brancher/områder – Bygge og Anlæg; Fødevareindustri og Emballager. Der har været afviklet en lang række inspirationsseminarer, hvor deltagerne har fået kemi-faglig viden om substitution, og hvor de har deltaget i workshops. Her er de blevet inspireret af andre virksomheder, der har fortalt om, hvordan de har grebet arbejdet med substitution an, hvilke resultater de har opnået, og hvilke udfordringer der har haft undervejs.

NIRAS har sammen med Joblife fra 2019 til 2021 været sekretariat for Center for Cirkulær Kemi (CCK) på vegne af Miljøstyrelsen.  Der har i projektperioden været mulighed for, at virksomheder fra de udvalgte brancher har kunne henvende sig og få gratis rådgivning i op til 25 timer fra konsulenter fra de to virksomheder, der har været tilknyttet Center for Cirkulær kemi, til en substitutionsopgave. Det har mange virksomheder benyttet sig af.

Virksomhederne i de tre brancher/områder nævner forskellige årsager til, hvorfor de gerne vil arbejde med substitution. En undersøgelse blandt 108 virksomheder viste, at arbejdsmiljøet, og dermed medarbejdernes sundhed og sikkerhed, var den vigtigste årsag til, at de gik i gang med substitution og dermed arbejdet med at få faset de farligste kemikalier væk fra deres virksomheder. Undersøgelsen viste, jf. figuren nedenfor, at ud over arbejdsmiljøet, så vægtede også krav i lovgivningen og kundekrav som årsag til, at der arbejdes med substitution.

Illustration - skadelige kemikalier
Illustration fra reference ”Redegørelse. Skadelige kemikalier som barriere for den cirkulære økonomi 2019”. Miljø- og Fødevareministeriet.

I de virksomhedsforløb, hvor der er ydet hjælp til forskellige virksomheder om en substitutions-case, har der været igangsat en proces med indledende møder med udvalgte medarbejdere fx fra Arbejdsmiljøorganisationen, AMO og EHS (Arbejdsmiljø og Miljø), fra indkøbsafdelingerne og fra de tekniske afdelinger for at kunne se substitutionscasen ud fra forskellige vinkler fra starten og for at få målrettet arbejdet.

Konsulenterne fra Center for Cirkulær Kemi har være behjælpelige på forskellige måder – herunder fx gennemgange af udvalgte kemiske produkter på virksomheden for at undersøge om de indeholdt særligt farlige indholdsstoffer, og der har kontakt til kemileverandører med henblik på at finde alternative produkter. Virksomhederne har fået produktnavnene på disse alternativer og afprøvet dem i produktionen, i vedligehold eller på laboratoriet for at undersøge om de også teknisk kunne løse den pågældende opgave.