Øget sikkerhed på Jørgen Friis Poulsens byggepladser

Entreprenørfirmaet Jørgen Friis Poulsen A/S er i samarbejde med NIRAS JOBLIFE i gang med et forløb, der skal sætte fokus på medarbejdernes sikkerhed og oprydning på byggepladserne. Metoder som nudging og systematiske oprydningsprocedurer er indtil videre blevet taget i brug med succes.

Den største læring i dette projekt er vigtigheden af at få samtlige aktører på byggepladsen til at føle ejerskab. De skal føle, de har et medansvar for at opretholde en høj grad af orden og sikkerhed, og at det kræver et konstant fokus på opfølgning fra projektlederene. Indtil de høje standarder for sikkerhed bliver ”normalen” på byggepladsen, må lederne på byggepladserne ikke slække det mindste på kravene, for så vil medarbejderne hurtigt falde tilbage i de vante arbejdsgange.

Sådan lyder det fra Jørgen Friis Poulsens arbejdsmiljøchef Dorte Hartvig Knudsen. Hun kommenterer her på virksomhedens to største arbejdsmiljøudfordringer:

  • Manglende orden og rydelighed
  • Manglende brug af værnemidler eller sikkerhedsudstyr

Dorte Hartvig Knudsen udtrykker vigtigheden af, at der skabes en ny ordens- og sikkerhedskultur på byggepladserne, hvor alle aktører føler medansvar for sikkerheden.

NIRAS JOBLIFE har gennem et længere forløb hjulpet virksomheden med at skabe en sådan kultur. Det skete indledningsvist gennem afholdelsen af et heldags-seminar for projektlederne, der havde til formål at højne deres fokus på orden og sikkerhed.

Projektlederuddannelse inspirerede til nye ideer

Som Dorte Hartvig Knudsen nævner, er det i første omgang projektlederne, der skal sætte gang i skabelsen af en bedre sikkerhedskultur. Derfor blev der på det indledende seminar for projektlederne arbejdet med, hvad de som ledere kan gøre, for at få alle aktører på byggepladsen til at tage medansvar for sikkerheden.

Projektlederne fik på seminaret til opgave at finde ud af, hvilke virkemidler de fremover skal benytte for at fremme den gode adfærd og sikkerhed. Idéer var mange, og der blev nævn mange forskellige løsningsforslag ved brug af bl.a. dialog, kommunikation, instruktion, fokus og opfølgning samt kampagner. Det blev besluttet at afprøve to af ideerne i praksis: Øget sikkerhed ved hjælp af nudging og øget orden ved brug af faste ansvarsskemaer.

Øget sikkerhed ved hjælp af nudging

På en af byggepladserne besluttede man at sætte fokus på brug af sikkerhedsudstyr m.m. ved hjælp af nudging. Nudging er en metode til at gøre det lettere at få gjort det, som vi gerne vil, men af forskellige grunde ikke får gjort. Metoden går bl.a. ud på at gøre det ønskede adfærdsmønster mere oplagt og de rette værktøjer mere tilgængelige.

På byggepladsen opstillede man to porte ved indgangen: En rød og en grøn. Over porten blev der gjort plads til et udskifteligt skilt, hvor skiftende sikkerhedspåstande dagligt noteres – eksempelvis: ”Jeg går med hjelm”, ”Jeg rydder op efter mig selv” eller ”Jeg har reetableret rækværk”. Når medarbejdere skal ind på byggepladsen, skal de altså vælge den røde (for nej) eller den grønne port (for ja). Porten minder dem således om at have sikkerheden i orden.

Tanken er, at porten skal skabe debat og opmærksomhed omkring sikkerhedsbrister. I skrivende stund har porten været opstillet ca. en måned. For at sikre successen, er det besluttet, at aktørerne på pladsen selv skal være med til at bestemme indsatsområde fremadrettet.

Bedre oprydning med faste ansvarsskemaer

På en anden byggeplads besluttede projektlederne, at man ville forbedre oprydningen på pladsen. Det blev gjort ved at indføre et nyt oprydningssystem, der giver de enkelte underentreprenører ansvaret for oprydningen på skift. På den måde undgår man diskussioner om, hvem der har ansvaret.

For at imødekomme den øgede indsats, blev der ligeledes placeret rengøringsvogne til hver etage af byggeriet med svaber, støvsuger, sække m.v. På den måde, kan man ikke bruge undskyldninger om, at man har glemt grejet til rengøring.

Det øgede fokus har medført, at der altid er meget ordentligt og ryddeligt i bygningen. Arbejdsmiljøchef Dorte Hartvig Knudsen udtalte ved et nyligt besøg på pladsen, at man skulle tro, at der skulle være rejsegilde, så pænt og ordentligt der var.
Ansvarsskemaet for oprydning på byggepladsen.

Resultatet indtil nu

Resultaterne har indtil nu har vist, at der er masser af muligheder for at øge sikkerheden og dermed undgå ulykker på Jørgen Friis Poulsens byggepladser.

Ved hjælp af indledende tiltag som bl.a. nudging har NIRAS JOBLIFE hjulpet virksomheden til – med få og enkle midler – at øge sikkerheden på enkelte byggepladser. Forløbet fortsætter ind i 2014, og vores opgave går nu ud på at videreudvikle tiltagene og udbrede dem til flere byggepladser.