Pulje til ekspertrådgivning til regionerne er åben

Den 7. januar 2019 er der igen åbent for, at regionale arbejdspladser kan søge midler til at få ekspertrådgivning i forhold til det psykiske arbejdsmiljø – inden for 4 temaer – i en godt 2-årige indsatsperiode. Får man tilskud, bliver det gratis for den enkelte arbejdsplads, og midler bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet. NIRAS JOBLIFE er igen rådgiver på disse indsatser og kan til gavn for regionerne bygge videre på erfaringer fra forrige pulje.

Ekspertrådgivningen bliver givet til støtte til skræddersyede forløb i regionerne både inden for hospitaler, psykiatrien, social- og døgninstitutionerne, administration og service, og som giver den enkelte arbejdsplads viden og konkrete redskaber til det daglige arbejde med det psykiske arbejdsmiljø.

De 4 temaer, der kan søges tilskud til, er:
• Organisatoriske forandringer
• Faglige forandringer
• Vold og trusler
• Samarbejde, arbejdspladskultur og mobning

Som noget nyt kan tilbuddet kan også blive brugt på et strategisk niveau – til større/fælles indsatser i regionerne og til hjælpe-/støttefunktioner, fx hvis indkøb, IT eller byggeorganisationen vil tænke et arbejdsmiljøperspektiv med ind.

Arbejdspladserne kan rekvirere bistand fra 7. januar 2019. Forløbene kan gå i gang, så snart aftalerne mellem arbejdspladsen og udbyderen er på plads. Først til mølle-princippet gælder, og det koster ikke arbejdspladserne penge at deltage.

Formen er fleksibel og tager højde for lokale ønsker og praksis på den enkelte arbejdsplads, men forløbene skal være handlingsorienterede og sigte mod at omsætte ny viden til konkrete indsatser på arbejdspladsen.

Ekspertrådgivningen kan ikke rekvireres i forbindelse med opfølgning m.v. som følge af et påbud fra Arbejdstilsynet samt til krisehjælp eller personlig støtte til ledere og medarbejdere.  Men bistanden kan dog omfatte opgaver, når AT-påbuddet er efterkommet.

Det er Danske Regioner og de faglige organisationer i Forhandlingsfællesskabet, der står bag ordningen, som er en videreførelse af ordningen fra de sidste 2 år.
NIRAS JOBLIFE er en af de tre leverandører, der kan benyttes til ekspertrådgivningen.

Erfaringer fra sidste runde ekspertrådgivning

NIRAS JOBLIFE var også ekspertrådgiver under sidste runde i 2016-2018. Læs mere om erfaringerne fra Kolding sygehus, der fik struktur på forandringsprocessen.

Positiv tilbagemelding fra forrige periode:

Det er en stor styrke, at I er upartiske og tager både leder-og medarbejderperspektiv på temaerne. I kommer ikke som nogens repræsentanter.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev