Sikring at oplag af håndsprit m.v. sker efter reglerne

Sikring at oplag af håndsprit m.v. sker efter reglerne

Arbejdstilsynet har ofte fokus på oplag af brandfarlige væsker i denne tid. Dette skyldes sikkert de store mængder håndsprit og sprit-baserede desinfektionsmidler, som er erhvervet i forbindelse med Covid-19.

Kendskab til reglerne er afgørende for at sikre korrekte, risikofrie oplag og fravær af farlige brande og situationer.  De store oplag af desinfektionsmidler betyder, at det er endnu mere vigtigt at have styr på, hvor meget man må opbevare og under hvilke forhold.

Oplag af brandfarlige væsker i container

En kommune i Jylland planlagde et centralt lager til opbevaring af deres brandfarlige væsker, og kommunen ville sikre sig, at den kendte til og overholdt alle gældende krav for en sådan opbevaring, så den bad Joblife gennemgå alle krav vedr. det planlagte oplag.

Kommunens plan var at købe en 20-fods-container, som ville blive stillet op udendørs med lås på døren. Her skulle håndsprit og de sprit-baseret overfladedesinfektionsmidler opbevares i dunke på op til 5 liter, og herfra kunne de pakkes og transporteres ud til daginstitutioner og skoler mm. efter behov. Containeren skulle have ventilationsriste, placeret i hhv. bunden i den ene endevæg og toppen af den modsatte endevæg, som sikrer en naturlig ventilation.

Gennemgang af påtænkt oplag i jysk kommune

Joblife gennemgik krav til selve containeren bl.a. ventilation og eventuelt automatisk brandslukning ligesom kommunen fik info om krav, der var til opbevaringen inde i containeren samt til placeringen af selve containeren, heriblandt afstand til skel eller andre bygninger. Og slutteligt fik den viden om den krævede skiltning på containeren og i området.

Kommunen fandt på baggrund af gennemgangen ud af, at deres løsning med en lille container opstillet udenfor i sikker afstand fra skel og andre bygninger med naturlig ventilation igennem riste i enderne af containeren, var en god løsning for deres behov.

Kommunen fik tydelig information om og dermed styr på den krævede skiltning på både containeren og belægningen i området, samt hvordan den skulle sikre containeren imod påkørsel.

Derudover vurderede konsulenten fra Joblife også, om containeren skulle klassificeres som et område med eksplosiv atmosfære (ATEX).

Med alle disse informationer var det nemt for kommunen at lave den krævede ansøgning for et oplag af brandfarlige væsker og dermed få deres oplag godkendt.

Regler for oplag

Generelt for alle oplag af brandfarlige væsker gælder, at de ikke må anbringes i farlig nærhed af:

  • Større mængder af brændbare materialer
  • Syrer eller andre stoffer, der kan angribe emballagerne
  • Stoffer, som vil kunne forårsage antændelse eller være af særlig fare ved brand (herunder brandnærende stoffer mærket med ).

Med ’farlig nærhed’ menes inden for en afstand, hvor der i tilfælde af udslip er forhøjet risiko for, at uheldet eskalerer.

Ligeledes bør brandfarlige væsker ikke opbevares i skabe, reoler mm. lavet af brændbare materialer, men derimod i skabe, reoler mm. i metal eller andre ikke-brændbare materialer.

Hvad er brandfarlige og brændbare væsker?

Brandfarlige væsker er væsker med et flammepunkt på 93°C eller derunder (Benævnes Klasse I, II og III alt efter deres flammepunkt).

De brandfarlige væsker har ofte et farepiktogram  , men det er ikke altid.

Hvis flammepunktet ligger imellem >60°C og ≤93°C (Klasse III), så vil produktet ikke have et farepiktogram!

 

Brændbare væsker er væsker med et flammepunkt på mellem >93°C og ≤370°C (Benævnes Klasse IV).

De brændbare væsker er ikke mærket med farepiktogram.

Så det er vigtigt at kende flammepunkterne for de kemikalier, som man bruger på sin virksomhed.

 

Et oplag af brandfarlige og brændbare væsker regnes i såkaldte oplagsenheder. Læs mere om emnet på vores hjemmeside om reglerne.  Jo større lager man har af brandfarlige og brændbare væsker, jo strengere krav er der til opbevaring og eventuel godkendelse af kommunalbestyrelsen. Det samme gælder for større emballager f.eks. emballager over 450 liter (palletanke) eller tanke i metal, som står indendørs eller udenfor.

Læs mere om emnet på vores hjemmeside om oplag af brandfarlige og brændbare væsker