Oplag af brandfarlige og brændbare væsker – hvordan er reglerne?

Det kan gå grueligt galt, hvis man ikke har sikret at brandfarlige og brandbare væsker opbevares korrekt. Men hvordan er reglerne for oplag af brandfarlige og brændbare væsker? Og hvornår er man omfattet af reglerne?

Oplag af brandfarlige væsker

Man er omfattet af reglerne for opbevaring af brandfarlige og brændbare væsker, når man:

  • Producerer, anvender eller håndterer brandfarlige væsker
  • Opbevarer brandfarlige væsker i emballager eller tanke
  • Opbevarer brændbare væsker i tanke

Generelt varierer kravene alt efter om oplaget er en produktion eller et lager, om det er indendørs, indendørs med anvendelse/påfyldning af væskerne eller udendørs. Og det er alt efter antallet af oplagsenheder (se senere).

Hvis man fx opbevarer mere end 25 oplagsenheder (OE), men under 800 oplagsenheder i emballager med en kapacitet på under 450 liter, så skal man følge reglerne, men man behøver ingen specifik godkendelse af kommunalbestyrelsen. Reglerne omfatter stabling, reoler, brandsektion, påfyldning, ventilation, afstandsforhold, brandtekniske foranstaltninger mv.

Opbevarer man mere end 800 OE, men under 10.000 OE, så skal det godkendes af kommunalbestyrelsen.

Hvad er forskellen på brandfarlige og brændbare væsker?

Brandfarlige væsker er væsker med et flammepunkt på 93 °C eller derunder. De er så igen opdelt i 3 klasser – klasse I, II og III.

De brandfarlige væsker har ofte et farepiktogram Farepiktogram

og en af følgende faresætninger (H224, H225 eller H226), men det er ikke altid.

Hvis flammepunktet ligger imellem >60 °C og ≤93 °C (Klasse III), så vil produktet ikke have et farepiktogram eller en faresætning.

Et eksempel på en brandfarlig væske er håndsprit. Alt efter sammensætningen er håndsprit en klasse I eller II brandfarlig væske.

Oplag af brandfarlige væsker

Brændbare væsker er væsker med et flammepunkt på mellem >93°C og ≤370°C, som er klasse IV

De brændbare væsker er ikke mærket med farepiktogram eller faresætning for brandfare. Dog vil en brændbar væske, som opbevares ved en temperatur højere end flammepunktet minus 10 °C, være at betragte som en brandfarlig væske i enten klasse I (opbevaring ved flammepunktet eller derover) eller klasse II (opbevaring over 10°C under flammepunktet og op til flammepunktet).

Man klassificerer også en særlig undergruppe, Kategori A-væske, som enten er en:

  • Brandfarlig væske med flammepunkt på højst 30 ˚C.
  • Brandfarlig eller brændbar væske med flammepunkt over 30 ˚C, som opvarmes til en temperatur, der er højere end væskens flammepunkt minus 10 ˚C.
  • Brandfarlig væske med flammepunkt under 60 ˚C i forstøvet form.

Denne undergruppe er der særlige regler for i bl.a. produktionsafsnit på en virksomhed.

Oversigt over sammenhæng mellem mærkning og regler om oplag

Nedenfor ses en oversigt over sammenhæng mellem mærkning og regler om oplag.

CLP-klassificering & mærkningKriterier for klassificeringTekniske ForskrifterLiter pr. oplagsenhed
Kategori 1 (H224 & )Flammepunkt <23 °C og kogepunkt ≤35 °CKlasse I1
Kategori 2 (H225 & )Flammepunkt <23 °C og kogepunkt >35 °CKlasse I1
Kategori 3 (H226 & )Flammepunkt ≥23 °C og ≤60 °CKlasse II5
Kategori 4 (H227*)Flammepunkt >60 °C og ≤93 °CKlasse III50
Ikke klassificeretFlammepunkt >93 °C og ≤370 °CKlasse IV250
* H227 bruges ikke i europæisk lovgivning, men er en del af det bagvedliggende GHS-regelsæt og kan derfor nogle gange findes på sikkerhedsdatablade fra lande udenfor EU.

Oplagsenheder

Oplag af brandfarlige og brændbare væsker opgøres i oplagsenheder.

En oplagsenhed kan bestå af enten:

  • 1 liter væske i klasse I
  • 5 liter væske i klasse II
  • 50 liter væske i klasse III
  • 250 liter væske i klasse IV

Disse kan kombineres, så fx 5 liter klasse I, 50 liter klasse II, 50 liter klasse III og 500 liter klasse IV udgør 18 oplagsenheder:

5 liter klasse I = 5 oplagsenheder (OE)

50 liter klasse II = 10 oplagsenheder (OE)

50 liter klasse III = 1 oplagsenhed (OE)

500 liter klasse IV = 2 oplagsenheder (OE)

I alt 5 + 10 + 1 + 2 = 18 oplagsenheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev